De OSL 10 miljoen Euro Conferentie

Let’s Think Big

De OSL 10 miljoen Euro Conferentie

Amsterdam, vrijdag 4 november 2011

In tijden van schaarste is het verleidelijk om vanuit beperkingen en onmogelijkheden te denken. Maar wat gebeurt er wanneer we de zaken eens omdraaien? Wat zouden we doen wanneer we in de gelegenheid waren fors in de toekomst van ons vak te investeren? Op vrijdag 4 november 2010 organiseert de Netherlands Research School for Literary Studies OSL een expert meeting rondom deze laatste vraag. Vijf sprekers hebben een denkbeeldige zak met geld gekregen. In korte presentaties zullen zij vertellen hoe ze hun 10 miljoen Euro gaan uitgeven en hoe ze het vakgebied een duurzame impuls denken te geven. Hun fantasieën, dromen en perspectieven vormen het uitgangspunt van een open discussie – door sprekers en overige deelnemers – over de toekomst van ons vak.

De OSL 10 miljoen Euro Conferentie is meer dan een gedachtenspel met (in tijden van bezuinigingen) licht perverse trekken. De conferentie is georganiseerd vanuit de overtuiging dat het noodzakelijk is vanuit inhoudelijke ambities na te denken over een gedeelde onderzoeksagenda voor de literatuurwetenschap. Welke literatuurwetenschappelijke ambities zullen de samenleving aanspreken? Hoe en op welk niveau creëren we samenhang in onze veelzijdige vakbeoefening? Hoe vergoten we de schaal van ons onderzoek?

Directie en adviesraad van OSL nodigen u van harte uit op

Vrijdag 4 november
15.00 – 17.00 uur
PC Hoofthuis, zaal 1.04. Spuistraat 134, Amsterdam

De sprekers:

  • Odile Heynders (Universiteit Tilburg)
  • Liesbeth Korthals Altes (Universiteit Groningen)
  • Kiene Brillenburg (Universiteit Utrecht)
  • Jan Baetens (KU Leuven)
  • Frans Ruiter (Universiteit Utrecht)

Presentaties en debat zullen worden gemodereerd door Thomas Vaessens (Universiteit van Amsterdam), directeur OSL.

De OSL 10 miljoen Euro Conferentie maakt deel uit van een uitgebreider dagprogramma

  • 12.00 – 15.00 – Promovendi bijeenkomst

Let’s Think Big

  • 15.00 uur Ontvangst
  • 15.15 uur Presentaties
  • 16.30 uur Discussie
  • 17.30 uur Borrel

Achtergrond
Er zijn dingen waarover alle in Nederland werkzame literatuurwetenschappers het roerend eens zijn. We vinden allemaal dat we als vakgemeenschap beter zichtbaar zouden moeten zijn en duidelijker onderscheidend. Ook zeggen we allemaal dat het hoog tijd is dat we succesvoller worden bij het verwerven van onderzoeksmiddelen. We willen de kloof dichten tussen ‘letterkunde’ en ‘literatuurwetenschap’. En we hebben behoefte aan een open academische infrastructuur, waarin we ons onderzoek en onze aanvragen kunnen verbeteren en waarin we onze PhD- en RMA-studenten kunnen stimuleren en uitdagen.

De voornaamste verantwoordelijkheid van de Netherlands Research School for Literary Studies (OSL) ligt bij de training en begeleiding van promovendi en studenten uit de literatuurwetenschappelijke RMA-programma’s. Daarnaast hebben directie en adviesraad van de OSL de uitgesproken ambitie om de OSL ook een platform te laten zijn voor debat en uitwisseling van visies en standpunten in het veld. De onderzoekschool zou een platform moeten zijn waarop strategische allianties worden gesmeed, waar posities en formuleringen kunnen worden aangescherpt, waar – over de grenzen van de verschillende campussen heen –collega’s kunnen worden geconsulteerd. Het is belangrijk dat we ons als discipline goed organiseren en dat we naar buiten treden als een slagvaardige en in veel opzichten eensgezinde academische gemeenschap.

Om het proces van disciplinaire bonding te bevorderen, en om het constructieve en positieve denken in de literatuurwetenschappelijke vakgemeenschap verder te stimuleren, organiseert OSL deze expert meeting op 4 november a.s.