PhD Newsroom IV – Uitgeverijonderzoek tussen cultuur en commercie

Woensdag, 13 mei 2015, 14:00-17:00, UvA (Spuistraat 143, P.C. Hoofthuis, zaal 4.22)
Organisatoren: Meriel Benjamins (RUG) & Thijs de Leeuw (RUN)
Senior expert: dr. Kevin Absillis, Universiteit Antwerpen
Registratie

In deze Newsroom bespreken we de vraag, wat het denken in termen van de domeinen ‘cultuur’ en ‘economie’ kan betekenen voor het onderzoek naar de boekenbranche en uitgeverijen in het bijzonder. In het onderzoek op dit gebied wordt de ‘uitgever’ van oudsher gezien als een hybride entiteit. Een uitgeverij is in de eerste plaats een bedrijf, dat om haar voortbestaan veilig te kunnen stellen, te maken heeft met economische processen als verkoopbaarheid, winst en verlies. Anderzijds is een uitgeverij evenzeer een culturele institutie, die betrokken is in processen van (literaire, politieke of religieuze) waardetoekenning en een sleutelpositie heeft in de productie en distributie van symbolisch kapitaal. Deze dichotomie tussen culturele en economische waarden heeft vaak als uitgangspunt voor onderzoek gediend (o.a. Bourdieu, Stark, Meyer-Dohm), ondanks waarschuwingen voor het verabsoluteren van deze oppositie (bijv. door Frank de Glas). Zelfs recente publicaties waarin pogingen worden gedaan om tot een nieuwe ‘theory of publishing’ te komen (Bhaskar) of een historisch gecontextualiseerde geschiedenis van de uitgerij te schrijven (Absillis), nemen de ‘januskop’ van de uitgever als uitgangspunt. Wij willen in deze editie van de PhD Newsroom aandacht besteden aan de validiteit van deze vergelijking tussen beide soorten waarden en motieven. Welke vragen over die verhouding kunnen als richtinggevend worden beschouwd en welke niet? Wat zijn de mogelijke antwoorden op het bevragen van de verhouding tussen beide? En hoe kunnen die antwoorden bijdragen aan een beter begrip van het uitgeversvak?

Leesmateriaal t.b.a.

THE NEWSROOM is the regular OSL PhD event for the discussion of seminal theoretical texts, research in progress and recent developments in literary studies. Each session is curated by two PhD students with related research projects. They present their research and select a limited number of theoretical and secondary texts that they discuss with their fellow PhD students and a senior researcher in the field. THE NEWSROOM takes place five times in each academic year. It is based on the commitment of the participants to share their work, ideas, questions, expertise and inspiration within and beyond the scope of their own projects.