OSL Schrijfcursus voor geesteswetenschappers – Framen, schrappen en herschrijven

Datum: 8, 10 & 12 januari 2018 (onder voorbehoud/might be subject to change)
Locatie: Universiteit Utrecht
Bestemd voor: Promovendi en RMa studenten, verbonden aan OSL
Voertaal: Nederlands
EC: 3 (aanwezigheid bij alle bijeenkomsten vereist)
Registratie
Bij aanmelding graag vermelden welke RMa opleiding je volgt.

Deze cursus is vol. Indien je deel wilt nemen, kunnen we je op de wachlijst plaatsen.
Stuur ons een e-mail met je naam, universiteit en landelijke onderzoekschool.

Valorisatie wordt in de wetenschap steeds belangrijker. En dan gaat het er niet alleen over dat je onderzoek aansluiting vindt bij maatschappelijke thema’s, maar ook dat je aan het brede publiek duidelijk kunt maken waar het over gaat en wat er interessant aan is. In deze korte, intensieve schrijfcursus leer je in verschillende tekstgenres je onderzoek te presenteren. Hoe kun je in een opiniërende column de aansluiting zoeken bij de actualiteit? Welke offers moet je (niet) brengen wanneer je in de media komt of een boek schrijft voor een publieksuitgeverij? Hoe kun je je onderzoek ‘framen’? De cursus bestaat uit schrijfoefeningen en discussies.

Docent: Geert Buelens, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde Universiteit Utrecht en meermaals bekroond en vertaald essayist, columnist en schrijver van literaire non-fictie.