OSL Workshop – Auteurschap & Celebrity

Workshop ‘Auteurschap & Celebrity’

Datum: 31 januari 2014
Locatie: 10.00 – 12.30 PC Hoofthuis 1.15 / 13.00 – 16.30 Bungehuis 0.04
Registratie: osl-fgw@uva.nl
Organisatie
: dr. Gaston Franssen (UvA) & dr. Rick Honings (UL)

‘Love it or hate it, celebrity is one of the dominant features of modern life’, zo lezen we in A Short History of Celebrity (2010) van Fred Inglis. De uitspraak is zonder meer waar: je kunt geen krant opslaan, de televisie niet aanzetten of een website bezoeken, of je wordt geconfronteerd met beroemdheden. Volgens socioloog Robert van Krieken leven we dan ook in een Celebrity Society, zoals de titel van zijn boek uit 2012 luidt. Celebrity en celebrity culture zijn sinds enige jaren onderwerp van academische studie geworden, vooral in de Angelsaksische wereld. Er verschijnen monografieën, er is het Celebrity Studies Journal (Routledge) en er worden grote internationale congressen aan gewijd. Literary celebrity lijkt daarbij altijd een bijzondere positie in te nemen. Op de een of andere manier is er iets intrigerends, of extra ingewikkelds aan literaire faam. Literatuur en celebrity lijken een haat–liefde-verhouding te hebben. Aan de ene kant zijn noties als de dood van de auteur, het autonome literaire veld of de decentrering van het subject moeilijk te combineren met de persoonlijkheidscultus van celebrity culture. Aan de andere kant is roem goed te rijmen met vertrouwde fenomenen als de bohemien-kunstenaar, het romantisch genie, of de opkomt van de cultuurindustrie in de twintigste eeuw. In deze OSL-workshop verkennen we het spanningsveld van literary celebrity. We lezen enkele sleutelteksten (in het Nederlands en in het Engels), verdiepen ons in vroegmoderne celebrity met een lezing van Arnoud Visser, en er worden, aan de hand van korte presentaties, enkele internationale casussen besproken uit het te verschijnen boek Literary Celebrity and the Construction of Identity, 1800-present, samengesteld door Gaston Franssen en Rick Honings.

Voor wie
Iedereen die belangstelling heeft voor (de historische en internationale dimensie van) auteurschap en beroemdheid wordt van harte uitgenodigd deze workshop bij te wonen. RMA-studenten kunnen 1 EC verwerven door deel te nemen; neem voor meer informatie contact op met gaston.franssen@uva.nl.

Programma

10:00-10:45      Introductie (Gaston Franssen & Rick Honings)

11:00-12:30       Workshop: discussie over vooraf bestudeerde literatuur (onder leiding van Franssen & Honings)

12:30-13:00       Lunch (Bungehuis)

13:00-14:00       Lezing prof. dr. Arnoud Visser: ‘Vroegmoderne Celebrities’

14:30-15:00       Koffie/thee

15:00-16:30       Presentaties casestudies, gevolgd door discussie

  • Dr. Sander Bax (UvT): Mulisch als celebrity
  •  Dr. Nicolle Lamerichs (UM): Literaire fancultuur?
  • Dr. Evert-Jan van Leeuwen (UL): Poe als celebrity
  • Dr. Suze van der Poll (UvA): Ibsen als celebrity

16:30-17:30       Borrel (Bungehuis)