OSL statement vrijheid van onderzoek

Wij, de ondertekenende leden van de landelijke Onderzoekschool literatuurwetenschap (OSL/Netherlands Research School for Literary Studies), ondersteunen de opvattingen van de landelijke en interdisciplinaire ‘Rethink’-beweging over academische vrijheid en benadrukken de volgende principes en eisen

Page 7 of 7Previous1234567