Seminar met Stefan Hertmans

Wat winnen we wanneer we verliezen?

Humanisme en de snelle samenleving
Een seminar met Stefan Hertmans

Datum: 19 september 2013
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Info en aanmeldingwww.uvh.nl/stefanhertmans

  • Universiteit voor Humanistiek Utrecht
  • Departement Nederlands/Moderne Letterkunde, Universiteit Utrecht
  • Departement Religiewetenschap, Universiteit Utrecht

Stefan Hertmans is dichter, romanschrijver, essayist en compromisloos intellectueel. In België is hij een vooraanstaande verschijning op de scène van het politieke debat, van kunst, cultuur en filosofie. Maar ook in Nederland oogst zijn werk vanaf zijn debuut in 1981, veel lof. In juni ging in Amsterdam Jan Fabre’s  spraakmakende opera Tragedy of a Friendship in première, waarvoor Hertmans het libretto schreef. En in augustus verschijnt Hertmans’ nieuwe roman, Oorlog en terpentijn.

Tijdens dit seminar gaan Utrechtse humanistici, letterkundigen en religiewetenschappers met hem in gesprek over zijn boek De mobilisatie van Arcadia (2011) en het onlangs verschenen essay ‘Het verlorene’ (2013). Hertmans opent met zijn lezing ‘Wat winnen we wanneer we verliezen? Humanisme en de snelle samenleving’ om daarna met panel en publiek in gesprek te gaan.

Sinds de Oudheid is Arcadië de symbolische benaming voor een utopische plek waar de dagelijkse gang van zaken wordt onderbroken. In Arcadië heerst rust, stilte, volmaaktheid, maar ook passie, verleiding en extase. De mens gaat voor even op in een gelukzalige maar ook spannende wereld waarin het rationele en het irrationele in evenwicht zijn. In de moderne kunst en literatuur wordt het Arcadisch verlangen door de eeuwen heen steeds weer bezongen, meestal uit nostalgie. Want we zijn de mythische voorstelling van zo’n plek ‘waar alles anders is’ in de moderne cultuur verloren. Of toch niet? Hertmans onderzoekt hoe wij vandaag met de Arcadische droom omgaan. Ieder kan nu telkens zijn eigen Arcadië scheppen, zijn eigen kick- en piekervaringen maken, maar daardoor valt de utopische plek steeds meer samen met het gewone leven. Als alles extase is, is niets meer extase. De stilte van die vreemde plek wordt gemobiliseerd tot iets wat altijd en overal beschikbaar is. En daarmee verliezen we terwijl we winnen, stelt Hertmans: dat onoplosbare dilemma wijst hij aan in het werk van Galenus, in de poëzie van de middeleeuwse hoofse cultuur, bij Kierkegaard, Houellebecq en Sloterdijk…

Stefan Hertmans

Programma

13.00-13.15   Welkom en opening door moderator Laurens ten Kate (Humanistiek Utrecht)

13.15-14.00   Lezing ‘Wat winnen we wanneer we verliezen?’ door Stefan Hertmans

14.00-14.15   Vragen en discussie

14.15-14.45   Pauze

14.45-16.00   Ronde-tafelgesprek met Stefan Hertmans en panel, bestaande uit

  • Hans Alma (cultuurpsycholoog, Humanistiek Utrecht)
  • Johan Goud (filosoof en religiewetenschapper, Universiteit Utrecht)
  • Wilbert Smulders (neerlandicus en literatuurwetenschapper, Universiteit Utrecht)
    O.l.v. Laurens ten Kate

16.00-17.00   Publieksgesprek

17.00-18.00   Borrel

Toegang € 25.- incl. koffie/thee en borrel met hapjes. Info en aanmelding:  www.uvh.nl/stefanhertmans
Studenten en medewerkers van de drie organiserende instituten en leden van de Onderzoeksschool Literatuurwetenschap hebben vrij toegang. Aanmelding is verplicht.

Dit seminar werd mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de landelijke Onderzoeksschool Literatuurwetenschap en de Stichting Woudschoten.

Op vrijdagavond 20 september organiseert de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden ‘Utopia op je bord!’ : een diner pensant met Stefan Hertmans. Voor meer informatie zie: www.isvw.nl