Does Memory Have a History? Part Three: Myth

Does Memory Have a History? Part Three: Myth

Drift 21, Sweelinckzaal, Utrecht, 18 November 2011

Workshop OSL & Onderzoekschool Mediëvistiek

Research Group Transnational Memories (UU) &
Memory: Cultural and Religious Identities (RU)

In October 2008, theNetherlandsGraduateSchoolfor Literary Studies (OSL) andNetherlandsResearchSchoolfor Medieval Studies (Med.) organized their first joint workshop for PhDs, focusing on the concept of cultural memory and its applicability to different historical periods. The goal was to get a discussion going between representatives of different disciplines and historical periods, exploring how the theoretical concept of Cultural Memory could be of use to the study of communities and societies throughout history. A second workshop, devoted to the subject of rewriting, followed in the spring of 2010.

In this third edition of the DMHH-workshop series the focus will be on myth, a concept that is notoriously hard to define, but was nevertheless used repeatedly until quite recently (scholarly amnesia?) and was also the subject of much theoretical reflection. During the workshop we will investigate the analytical potential of ‘myth’ for cultural memory studies and reflect on what has been lost and gained in its erasure as well as potential recovery. We will explore myth’s relation to ‘memory’, ‘history’ and ‘experience’ and inquire into its temporality as it contrasts and intersects with other concepts of time such as historical time and phenomenological time. The focus will be on the ways in which myth functions in cultural memory, discussing its relationship to remembrance and forgetting, to rewriting, politics, and emotions. How does myth function as a figure of memory and of forgetting, and what is its relationship to cultural narratives, to archetypes, and typologies? Should ‘myth’ be understood as a separate temporal mode of cultural memory? Or can we perhaps point out a mythmaking potential in all forms of shared remembrance?

How is myth employed – if at all – by researchers of Classical, Medieval, Early Modern and contemporary culture? In what respects do these approaches resemble or differ from one another and what do they reveal about the transhistorical study of cultural memory? Can we even think of a definition that works’ for everybody, regardless of the historical period or medium under consideration? These are some of the central questions we hope to address in the discussions and presentations structuring the workshop.

Keynote address: prof. dr. Judith Pollmann, leader of the NWO research programme ‘Tales of the Revolt: Memory, Oblivion and Identity in theLow Countries, 1566-1700’.

Participation: Please contact:OSL-fgw@uva.nl.

 

Organisation: Truus van Bueren (Med.), Dennis Kersten (OSL), Liedeke Plate (OSL), Ann Rigney (OSL) & Els Rose (Med.).

De OSL 10 miljoen Euro Conferentie

Let’s Think Big

De OSL 10 miljoen Euro Conferentie

Amsterdam, vrijdag 4 november 2011

In tijden van schaarste is het verleidelijk om vanuit beperkingen en onmogelijkheden te denken. Maar wat gebeurt er wanneer we de zaken eens omdraaien? Wat zouden we doen wanneer we in de gelegenheid waren fors in de toekomst van ons vak te investeren? Op vrijdag 4 november 2010 organiseert de Netherlands Research School for Literary Studies OSL een expert meeting rondom deze laatste vraag. Vijf sprekers hebben een denkbeeldige zak met geld gekregen. In korte presentaties zullen zij vertellen hoe ze hun 10 miljoen Euro gaan uitgeven en hoe ze het vakgebied een duurzame impuls denken te geven. Hun fantasieën, dromen en perspectieven vormen het uitgangspunt van een open discussie – door sprekers en overige deelnemers – over de toekomst van ons vak.

De OSL 10 miljoen Euro Conferentie is meer dan een gedachtenspel met (in tijden van bezuinigingen) licht perverse trekken. De conferentie is georganiseerd vanuit de overtuiging dat het noodzakelijk is vanuit inhoudelijke ambities na te denken over een gedeelde onderzoeksagenda voor de literatuurwetenschap. Welke literatuurwetenschappelijke ambities zullen de samenleving aanspreken? Hoe en op welk niveau creëren we samenhang in onze veelzijdige vakbeoefening? Hoe vergoten we de schaal van ons onderzoek?

Directie en adviesraad van OSL nodigen u van harte uit op

Vrijdag 4 november
15.00 – 17.00 uur
PC Hoofthuis, zaal 1.04. Spuistraat 134, Amsterdam

De sprekers:

 • Odile Heynders (Universiteit Tilburg)
 • Liesbeth Korthals Altes (Universiteit Groningen)
 • Kiene Brillenburg (Universiteit Utrecht)
 • Jan Baetens (KU Leuven)
 • Frans Ruiter (Universiteit Utrecht)

Presentaties en debat zullen worden gemodereerd door Thomas Vaessens (Universiteit van Amsterdam), directeur OSL.

De OSL 10 miljoen Euro Conferentie maakt deel uit van een uitgebreider dagprogramma

 • 12.00 – 15.00 – Promovendi bijeenkomst

Let’s Think Big

 • 15.00 uur Ontvangst
 • 15.15 uur Presentaties
 • 16.30 uur Discussie
 • 17.30 uur Borrel

Achtergrond
Er zijn dingen waarover alle in Nederland werkzame literatuurwetenschappers het roerend eens zijn. We vinden allemaal dat we als vakgemeenschap beter zichtbaar zouden moeten zijn en duidelijker onderscheidend. Ook zeggen we allemaal dat het hoog tijd is dat we succesvoller worden bij het verwerven van onderzoeksmiddelen. We willen de kloof dichten tussen ‘letterkunde’ en ‘literatuurwetenschap’. En we hebben behoefte aan een open academische infrastructuur, waarin we ons onderzoek en onze aanvragen kunnen verbeteren en waarin we onze PhD- en RMA-studenten kunnen stimuleren en uitdagen.

De voornaamste verantwoordelijkheid van de Netherlands Research School for Literary Studies (OSL) ligt bij de training en begeleiding van promovendi en studenten uit de literatuurwetenschappelijke RMA-programma’s. Daarnaast hebben directie en adviesraad van de OSL de uitgesproken ambitie om de OSL ook een platform te laten zijn voor debat en uitwisseling van visies en standpunten in het veld. De onderzoekschool zou een platform moeten zijn waarop strategische allianties worden gesmeed, waar posities en formuleringen kunnen worden aangescherpt, waar – over de grenzen van de verschillende campussen heen –collega’s kunnen worden geconsulteerd. Het is belangrijk dat we ons als discipline goed organiseren en dat we naar buiten treden als een slagvaardige en in veel opzichten eensgezinde academische gemeenschap.

Om het proces van disciplinaire bonding te bevorderen, en om het constructieve en positieve denken in de literatuurwetenschappelijke vakgemeenschap verder te stimuleren, organiseert OSL deze expert meeting op 4 november a.s.

Deleuze Seminar

GRADUATE SEMINAR on GILLES DELEUZE and CULTURAL STUDIES

Academic year 2011-2012, Tuesday afternoons, 14.00-17.00, Location: Stijlkamer van Ravensteijn, Kromme Nieuwe Gracht 80, Utrecht University.
Organised by the OSL (Netherlands Research School for Literary Studies) with the Centre for the Humanities at Utrecht University
Chaired by Professor Rosi Braidotti (Utrecht University) and Professor Anneke Smelik (Radboud University Nijmegen)

The seminar consists of six sessions in English which will run throughout the academic year 2011-12 in Utrecht. Research masters and PhD students, as well as staff members, are welcome to participate. Students can get credits for their participation by attending regularly and writing a final paper. Each session of the three-hour seminar will consist of an in-depth reading of a text by Gilles Deleuze (with or without Felix Guattari), sometimes alongside secondary texts by other theorists or philosophers. This year the theme will be Deleuze’s ‘aesthetics’ from the angle of cultural studies. A Thousand Plateaus will be the guideline reference text throughout the seminar.

Participants are expected to acquire the literature themselves, but wherever possible we will make pdf files available.

PROGRAMME
27 September, 2011: Introduction
Rosi Braidotti: “Approaching Deleuze’s texts: methodological insights”.

Please note: this is an introductory class for new participants; people who have attended the seminar in the past few years may want to skip this session, or come prepared to make their own contribution.

Reading material:
G. Deleuze, Negotiations (New York, Columbia University Press, 1995):
Section on : “On A Thousand Plateaus” pp. 25-34;
Extracts from C.V. Boundas (ed) The Deleuze Reader (New York, Columbia University Press, 1993): “Rhizome versus Tree” pp. 27-38 ; “A Theory of the Other”, pp. 59-68 ; “Language; Major and Minor”, pp. 145-151; “Minor Literature; Kafka”, pp. 152-164; “Nomad art” pp 165-172.

11 October, 2011: TBA
Guest seminar with Prof. Gregg Lambert (Syracuse University,USA)
Reading material:
G. Deleuze, Proust and Signs, chapter on “The Image of Thought”
G. Deleuze & F. Guattari, A Thousand Plateaus. The first chapter, “Rhizome”.
Gregg Lambert is the Director of the Centre for the Humanities at Syracuse University and the author of Who’s Afraid of Deleuze and Guattari? (New York and London: Continuum Books, January 2007); The Return of the Baroque in Modern Culture (New York and London: Continuum Books, January 2005); The Non-Philosophy of Gilles Deleuze (New York and London, Continuum Books, 2002).

29 November, 2011: Performance Studies
Guest seminar with Prof. Maaike Bleeker (Utrecht University)
Reading material: (to be announced)

7 February, 2012: Fashion Studies
Anneke Smelik will discuss the possibilities of using deleuzian concepts for the study of fashion.
Reading material: Texts from The Fold, ATP and the Cinema Books.

13 March, 2012: TBA
Guest seminar with dr Birgit Kaiser (UtrechtUniversity)
Reading material: (to be announced).

24 April, 2012: On Music
Rosi Braidotti will discuss the notion of the ‘ritournelle’( the refrain)
Readingmaterial: ATP

OTHER RELEVANT EVENTS

Public Lecture by Prof. Michael Hardt (Duke University, USA)
Thursday 26 January, 10:30 – 12:00
Title: “What to Do in a Crisis”.
Place: Utrecht University, Drift 21: room 0.05/Sweelinckzaal
Abstract: The lecture will take as point of departure some of the forms of resistance that have emerged in the current economic crisis, such as the defense of labor union rights inWisconsin and the occupations ofMadrid’s Puerta del sol and Athen’sSyntagma Square in Spring 2011. The ultimate goal is to recognize some of the ways that it is changing what it means to be ‘the Left’.
This lecture is part of the Intensive Programme of the Utrecht School of Critical Theory on “Risk Societies and Cosmopolitanism.
Michael Hardt is a political philosopher and literary theorist currently based at Duke University, North Carolina. His most famous works were written in collaboration with Antonio Negri: Empire (2000); Multitude: War and Democracy in the Age of Empire (2004) and Commonwealth. Michael Hardt is also the author of Gilles Deleuze: An Apprenticeship in Philosophy (1993) and The Jameson Reader (with Kathi Weeks, 2000).

National Symposium on Deleuze Scholarship:
“Lines of Flight in the Lowlands”

May 15, 2012. Conveners: Rosi Braidotti and Rick Dolphijn
The purpose of this study day is to assess the state of current Deleuze scholarship in our region, with strong emphasis on new directions of study and new generations of scholars. One session will be dedicated to the topic of ‘geo-philosophy and globalisation’; another session will be open and subject to a call for papers. Short papers will be presented with ample space reserved for discussion.
Invited speaker: to be announced.

 

Hermes Summerschool: Literature and Intervention

HERMES seminar 2012
Literature and Intervention: The Relevance of Literature in a Changing World

Amsterdam, June 11-15, 2012
Annual International Post-Graduate Seminar in collaboration with the HERMES Consortium for Literary and Cultural Studies.

Key note speaker:

Over the last decades, the study of literature has changed drastically. These changes are the result of (inter)disciplinary developments as well as the consequence of societal changes.

The increasing interdisciplinarity of literary studies, to begin with, has brought literary scholars into an intense discussion with philosophy, aesthetic theory, cultural sociology, political theory, popular culture studies, et cetera. As a result, literary scholars of today study a wide variety of cultural phenomena.

Furthermore, literary theorists and sociologists have charted a number of socio-cultural developments that have had quite an impact on the work of writers, readers and literary professionals. One can think of the diversification of culture (high vs. low, new media, ethnicity…), the increase in cultural production, the loss of humanist ideals, the growing dominance of information technologies, the (assumed) vanishing of print culture, and so on. Literary culture, in other words, is changing rapidly and drastically.

These (and other) academic and socio-cultural transformations seem to undermine, or at least transform, the ways in which researchers used to think of literature and literary culture. The paradox is that they, by doing so, contribute to the renewed topicality of very basic, but crucial questions, such as: What is literature? What is literary experience? How is literature perceived, discussed, viewed, structured? Where, how and why do people have an interest in literature? How is literature transformed by the changing society of today, and how can literature transform society? The impact and relevance of literature and literary studies, in other words, are on the agenda again.

The Hermes 2012 seminar invites participants to reflect on the impact of and interventions by literature – from any historical era – in the context of the cultural and political transformations of our time. Participants are encouraged to address these issues by exploring notions as literary impact and literary intervention from a wide variety of approaches. Issues to be discussed might include, but are not restricted to:

 • Ethical, political, public interventions by literary authors
 • Literature and commitment
 • Relevance of analyzing author X in historical era Y
 • Responsibility and literary research
 • Impact of literature in the public sphere
 • Beyond postmodern relativism?
 • Didactic or therapeutic aspects of literature
 • Specific relevance (or lack thereof) of particular genres, discourses, and media
 • Diachronic perspectives on the relevance of literature

Call for Papers

If you are interested in participating, please send a proposal for a paper of max. 300 words and a biographical note of max 150 words, to the OSL office at OSL-fgw@uva.nl before March16th 2012. Note: the HERMES seminar is open to PhD students associated with one of the participating research schools and universities.

The Hermes Consortium is a collaboration of:

 • Faculty of Arts and Humanities at University College London
 • Giessener Graduiertenzentrum Kulturwissenschaften of the Justus-Liebig-University Giessen
 • Faculty of Humanities at Aarhus University
 • Faculty of Arts at the University of Leuven University
 • Centro de Estudos Comparatistas (Faculdade de Letras) at the University of Lisbon
 • Universidade de Santiago de Compostela
 • The Netherlands Research School for Literary Studies
 • Stanford University
 • The University of Wisconsin-Madison
 • University of Bologna

 More information: http://hermes.au.dk

Dr. Gaston Franssen (staff member OSL)
Dr. Eloe Kingma (managing director OSL)
Prof. dr. Thomas Vaessens (academic director OSL)