STUDIEDAG Stichting Psychoanalyse en CULTUUR

Psychoanalyse en Cultuur

De tijd hangt uit zijn naad, Hamlet en de psychoanalyse

5 oktober  2019
Leiden, Cleveringaplaats 1 (LIPSIUSGEBOUW),  zaal 005

Entreeprijs  40 euro (studenten op vertoon van collegekaart 25 euro) all-in.
OSL Promovendi en RMa studenten hoeven geen entree te betalen | OSL Promovendi en RMa studenten kunnen zich aanmelden via osl@rug.nl

Meer informatie over de registratie, zie onderaan dit bericht.

PROGRAMMA
dagvoorzitter : Sjef Houppermans

10.00-10.30  Inloop met koffie/thee (koffiebar UB)

10.30 – 11.15  Bart Vieveen: De ‘Hamlet-constellatie’

11.15 – 12.00  Marc de Kesel: To be or not to be the phallus: over Lacans Hamlet-interpretatie

12.00 – 12.30 Annelies van Hees: De Scandinavische ‘wortels’ van Hamlet

12.30 – 13.00  Vragen / discussie

13.00-14.30  LUNCH (ter plaatse, inbegrepen)

14.30 – 15.15 Yasco Horsman: De Hamlet-figuur in diverse genres

15.15- 16.15  Tom Lanoye: Vraaggesprek met Peter Verstraten

16.15-16.45   Discussie met publiek

16.45- 17.30  BORREL

18.00- 20.00  Diner voor genodigden (sprekers en bestuur)

Over de sprekers en hun bijdrage

Tom Lanoye

De carrière van de in Sint-Niklaas geboren Tom Lanoye omspant zo’n veertig jaar. Hij schrijft poëzie, romans, columns, kritieken, essays en toneelstukken. Zijn werk is veelvuldig bekroond, en met name de roman Sprakeloos was een publieksfavoriet. Behalve oorspronkelijke theaterstukken maakt hij ook toneelbewerkingen van o.a. Tsjechov, Marlowe, Shakespeare. Zijn Ten oorlog (1997) werd verkozen tot meest belangwekkende stuk uit de Nederlandstalige theaterliteratuur. Hamlet versus Hamlet (2014) zal centraal staan in een gesprek met Peter Verstraten, opleidingsvoorzitter van Film- en Literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden.

Annelies van Hees

Hamlet was er al voor Shakespeare

Lang voor Shakespeare was er al een Hamlet (of Amleth) in Scandinavië, allereerst in de IJslandse Hrolf Saga, in de proza Edda van Snorri en later, in de 12e eeuw in het werk van de Deense historicus Saxo, de Gesta Danorum. Er wordt gekeken naar hoe verschillend of gelijk deze Amleth is aan de latere van Shakespeare.

Annelies van Hees was gedurende haar werkzame leven Hoofddocent Scandinavische Letterkunde aan de UvA, waar zij met psychoanalytische blik naar de literatuur keek. Zij maakt deel uit van het bestuur van de Stichting Psychoanalyse en Cultuur. Tegenwoordig houdt zij zich vooral bezig met vertalen van de Deense klassieken.

Bart Vieveen

Van oedipuscomplex naar hamletconstellatie: de teloorgang van de vaderrol.

In de toneeltekst Hamlet versus Hamlet, van Tom Lanoye spreekt Hamlet de volgende woorden:

De tijd hangt uit zijn naad. Vervloekte kwelling,
Dat jij degeen bent die hem moet herstellen!

Lanoye geeft Shakespeares quote ‘The time is out of joint. O cursed spite, That ever I was born to set it right!’ niet alleen een volwaardig Nederlands equivalent, hij geeft Hamlet ook een ander perspectief. Hamlets subjectpositie is bij Lanoye een andere dan bij Shakespeare door een wezenlijke verandering van de vaderrol in de betekenisconstructie. Die verandering duidt Bart Vieveen aan de hand van de ‘hamletconstellatie’.

Bart Vieveen verdedigde in mei 2019 in Leiden met succes zijn proefschrift Kortsluiting in het symbolische: Hamlet, Katadreuffe en Van Egters verkennen de grenzen van het bedreigde Vader-land. Hij studeerde Nederlands en Theaterwetenschap en werkte onder meer bij het Ro-theater. Momenteel is hij rector/bestuurder bij het Stedelijk Gymnasium in Leiden.

Marc De Kesel

To be or not to be the phallus: over Lacans Hamlet-interpretatie.

In zijn zesde seminarie, Le désir et son interprétation (1958-1959) voltooit Lacan voor een eerste keer zijn psychoanalytische theorie van het subject. Daarin spendeert hij acht lessen aan een close-reading van Shakespeares Hamlet. Dit commentaar is cruciaal in de vorming van zijn theorie. Marc De Kesel doet een poging dit commentaar helder uit te leggen en het belang ervan voor de psychoanalytische praktijk aan te tonen.

Marc De Kesel publiceerde over religie- en mystiektheorie, holocaustreceptie, lacaniaanse theorie en kunst- & cultuurkritiek. Recent verscheen van hem Het Münchhausenparadigma. Waarom Freud en Lacan ertoe doen (Nijmegen: Vantilt, 2019). Website: https://marcdekesel.weebly.com/.

Yasco Horsman

Strips, Crypts, Spoken (Hamlet, Haddock, Vladek)

Met ‘The Phantom of Hamlet: or the Sixth Act’ (1975) schreef psychoanalyticus Nicolas Abraham een act die volgens hem zou moeten worden toegevoegd aan het stuk van Shakespeare, waarin het familiegeheim onthuld wordt dat de Deense prins bespookt. Deze apocriefe act en Abrahams notie van het ‘familiegeheim’ zijn het startpunt voor een analyse van spookvaders in drie strips: het tweeluik Kuifje en het Geheim van de Eenhoorn en De Schat van Scharlaken Rackham (Herge, 1943, 1944), waar Haddock geconfronteerd wordt met een voorouder, en de autobiografische grafische romans Maus (Spiegelman, 1989), Kraut (Pontiac, 2000) en Fun Home (Bechdel 2006) waarin telkens een onverteerbare erfenis van een vader centraal staat.

Yasco Horsman, Universitair Docent Film- en Literatuurwetenschap publiceerde over trauma, recht en psychoanalyse (Theaters of Justice: Staging, Judging and Working Through in Arendt, Brecht and Delbo (Stanford University Press 2010), over literatuur (Coetzee, Kafka, Brecht), Cinema (Resnais, Eisenstein), Strips (Spiegelman, Ware) en animatie (Disney).

Dr. Sjef Houppermans is emeritus universitair hoofddocent Moderne Franse Literatuur aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Stichting Psychoanalyse en Cultuur

Voor informatie over de stichting zie : www.stichtingpsychoanalyseencultuur.eu

Entreeprijs  40 euro (studenten op vertoon van collegekaart 25 euro) all-in.
OSL Promovendi en RMa studenten hoeven geen entree te betalen.

Men dient zich op te geven vóór 20 september bij dr. Daan Rutten (penningmeester)
Via het adres ruttendr@gmail.com
OSL Promovendi en RMa studenten kunnen zich aanmelden via osl@rug.nl

De inschrijving is definitief na het ontvangen van de entreeprijs, over te maken op

rekeningnummer IBAN NL77INGB0007583937   BIC  INGBNL2A
op naam van Stichting Psychoanalyse en Cultuur

Tijdens de studiedag zijn onze publicaties te koop waarvan nieuw:

WONEN OP DRIFT

Psychoanalyse en architectuur –  uitgeverij GARANT

Red. Trees Traversier, Sjef Houppermans, Marc De Kesel  (nr. 11)

Als ook Bart Vieveen, De hamletconstellatie  (nr. 12)

 

Eerder verschenen in de reeks Psychoanalyse en Cultuur bij Garant

Nr. 1: P. Verstraten, M. De Kesel & S. Houppermans (Red.) Spreken, zwijgen, … schrijven. Psychoanalyse en taal

Nr. 2: M. Kinet, M. De Kesel & S. Houppermans (Red.) Het nieuwe onbehagen in de cultuur

Nr. 3: S. Houppermans, M. Kinet & M. De Kesel (Red.) De bedrieger bedrogen. Dromen in psychoanalyse en cultuur

Nr. 4: M. Kinet, M. De Kesel & S. Houppermans (Red.) For your pleasure? Psychoanalyse over esthetisch genot

Nr. 5: S. Houppermans, J. de Kroon & P. Verstraten (Red.) Psychose en de kunsten

Nr. 6: M. Kinet, K. Vuylsteke Vanfleteren & S. Houppermans (Red.) Als het lichaam spreekt

Nr. 7: P. Verstraten & S. Houppermans (Red.) Oedipus heerst!?

Nr. 8: M. Kinet, T. Traversier & S. Houppermans (Red.) Dwingende vrijheid

Nr. 9: P. Verstraten & S. Houppermans (Red.) Oog om oog. Psychoanalyse en tv-series

Nr. 10: M. Groen & P. Kuijpers (Red.) Woorden breken. Het demografisch tekort

 

 

 

Ravenstein Seminar (Winter School 2020): War, Literature and Law

Ravenstein Seminar

Dates: 22-24 January 2020
Venue: Leiden University | 22 January: Lipsius, room 147, Cleveringaplaats 1, Leiden | 23 & 24 January: PJ Vethgebouw room 1.01 Nonnensteeg 3, Leiden
Open to: PhD Candidates and RMa Students, OSL members will have first access
Credits: 5 EC
Organizers: Prof. Dr. Frans Willem Korsten (Leiden University), Dr Ted Laros (Open University), Mariëlle Matthee (Leiden University)

Registration will open November 6, 2019

Wars come in many forms: in the archaic form of the battlefield confrontation between opposing armies, in civil wars, in wars between the state and revolutionary factions, but also, more recently, in the metaphorically indicated but still very real forms of the ‘war on drugs’ and the ‘war on terror’. We are surrounded daily by newsreports on cyberwarfare and ecological warfare. War may be one of the worst horrors human beings can go through, yet they also keep on faring it, which must imply that they somehow, perversely, also desire it.

In this OSL winter school we aim to focus on current and historical instances of warfare, from the contemporary to the distant past, and on a wide range of violent conflicts such as the ones named above. All of them has been thematised in literature – and ‘literature’ is also a synecdoche here for all forms of art, like cinema, comics, paintings, songs, plays, and so forth. This holds, then, from Tolstoj’s epic War and Peace to Keiji Nakazawa’s manga Barefoot Gen, from Isabel Allende’s historical novel Portrait in Sepia to Tupac’s song Changes, or from Chibundu Onuzo’s novel Welcome to Lagos to Matthew Heineman’s documentary City of Ghosts. As most works of art testify, wars are always fought in close proximity to law, as all acts of war form a provocation to the operation of law, either because ‘normal life’ and the rule of law have been disrupted or because martial law only covers certain forms of warfare. Or because the laws on war crimes are considered, ironically, as ‘soft law’. At the same time it needs to be acknowledged that many forms of war have been legally underpinned, or made possible by law.

Literature has been the instrument that helped people sustain war (as Primo Levi testified) or that was a major vehicle for the call for justice (as in the work of Antjie Krog). At the same time there is much art that promotes war (Marinetti’s horrifying manifest), or motivates it (Kipling’s “White man’s burden”). Law may be the last stronghold people hold on to in times of violence (as happens wherever people keep on registering what happened with an eye to future justice), or may instead itself be the instrument of violence (as perhaps too many examples illustrate). Our aim in this winter school is to investigate the forcefields and dynamics that exist between the two fields, literature and law, as they intersect in making sense of, or in their trying to govern the phenomenon of war.

We invite ResMa students and PhD students to participate in this winter school by means of a focused paper and active participation during the three day gatherings. We invite historical studies as well as conceptual reflections, we invite scholars coming from the legal side and those coming from the humanities. Our aim is to make the different disciplines talk to one another and to have a broad scope of reflections on the dynamics described above.

The first day of our meeting will consist in theoretical explorations of the concepts at stake and in focusing on the papers produced by the participants. Our preliminary programme can be found here (more details will follow soon).

 

Our confirmed keynote speakers are:

 

Prof. dr. Richard H. Weisberg
Richard H. Weisberg is the Walter Floersheimer Professor of Constitutional Law.
He was an Obama appointee to the Commission on the Preservation of America’s Heritage Abroad. Professor Weisberg has helped litigate successfully in American federal courts on behalf of Holocaust survivors and their heirs, providing a measure of justice for World War II victims of anti-Semitism. President Nicholas Sarkozy of France awarded him the Legion of Honor in 2008. The founding director at Cardozo of the Holocaust, Genocide and Human Rights Program and the Floersheimer Center for Constitutional Democracy, he writes widely in those areas, including his book Vichy Law and the Holocaust in France and essays on First Amendment developments in the U.S. Supreme Court. He is a pioneer in the growing law and literature movement worldwide, and his books The Failure of the Word and Poethics have been widely translated. In 2014, he published In Praise of Intransigence: The Perils of Flexibility (Oxford University Press).

 

Prof. dr. Gisèle Sapiro

Gisèle Sapiro is Professor of Sociology at the Ecole des hautes études en sciences sociales and research director at the Centre national de la recherche scientifique (CNRS) in Paris, from which she received a médaille de bronze in 2000. She specialises in the sociology of translation as well as of literature and intellectuals. Her first book The French Writers′ War, 1940-1953 (Duke University Press, 2014; original edition 1999) adopts Bourdieu’s field theory to analyse French writers’ political choices during the German occupation. Her publications also include La Responsabilité de l’Ecrivain. Littérature, Droit et Morale en France, XIXe–XXe siècles (Seuil, 2011), focusing on writers’ and intellectuals’ struggles for freedom of speech and the autonomy of the arts in France, as well as Les Ecrivains et la politique en France: De l’Affaire Dreyfus à la guerre d’Algérie (Seuil, 2018).

 

Prof. dr. Carrol Clarkson

Carrol Clarkson is Professor and Chair of Modern English Literature at the University of Amsterdam. She has published widely on aesthetics, legal theory, and South African literature and art. Her books include J.M. Coetzee: Countervoices (2009; second edition 2013) and Drawing the Line: Toward an Aesthetics of Transitional Justice (Fordham University Press, 2014). Before coming to Amsterdam she was Professor and Head of the English Department at the University of Cape Town, South Africa.

OSL Schrijfcursus voor geesteswetenschappers – Framen, schrappen en herschrijven  

Framen, schrappen en herschrijven

Data: 28, 29, 30 en 31 januari 2020 (exacte tijden, zie onderaan)
Locatie: Universiteit Utrecht, Drift 23 – 104, LET OP: ingang via Drift 27
Credits: 3
Bestemd voor: Promovendi en RMa Studenten, OSL leden hebben voorrang bij inschrijving

Registratie 

Valorisatie wordt in de wetenschap steeds belangrijker. En dan gaat het er niet alleen over dat je onderzoek aansluiting vindt bij maatschappelijke thema’s, maar ook dat je aan het brede publiek duidelijk kunt maken waar het over gaat en wat er interessant aan is. In deze korte, intensieve schrijfcursus leer je in verschillende tekstgenres je onderzoek te presenteren. Hoe kun je in een opiniërende column de aansluiting zoeken bij de actualiteit? Welke offers moet je (niet) brengen wanneer je in de media komt of een boek schrijft voor een publieksuitgeverij? Hoe kun je je onderzoek ‘framen’? De cursus bestaat uit schrijfoefeningen en discussies.

Docent: Geert Buelens, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde Universiteit Utrecht en meermaals bekroond en vertaald essayist, columnist en schrijver van literaire non-fictie.

Dinsdag 28 januari – 10.00-17.00
Woensdag 29 januari – 10.00-13.00
Donderdag 30 januari – 10.00-17.00
Vrijdag 31 januari – 10.00-13.00

Meer informatie volgt zsm.

 

OSL Course: Literature Between the State and the Market

Literature Between the State and the Market

Dates: 17 and 24 April; 8 and 15 May 2020 (4 sessions)
Venue: Utrecht University
Open to: RMA students and PhD candidates, OSL members will have first access
Credits: 3EC
Coordinator: Dr Laurens Ham (Utrecht University)
Registration will open Fall 2019

In 2015, the American magazine The Atlantic proclaimed ‘the death of the artist – and the birth of the creative entrepeneur’. The discourse on literary authorship has indeed changed over the past fifty years: the representation of the author as a solitary genius seems more outdated than ever, now that writers are often presented as competitors in a literary market. While the marketization of literature proceeded, governments became interested in ‘cultural entrepeneurship’ as well. What is the place of literature, and of the literary author, in these changing fields of power and the economy? Do authors have to fear this ‘heteronomization’, or does it also offer opportunities for their cultural and political impact? In this course, we discuss insights from cultural sociology, cultural policy studies, and literary studies about the place of literature between the state and the market.

More details will follow soon

OSL Course: Computational Literary Studies

Computational Literary Studies

Dates: March- May 2020 – exact dates, see below
Time: 12.00-15.00
Venue: University of Amsterdam – All dates: PC Hoofthuis 4.22, Spuistraat 134 Amsterdam, except for 20 April PC Hoofthuis 4.34
Open to: PhD Candidates and RMa Students, OSL members will have first access
Organiser: prof. Karina van Dalen-Oskam (UvA)
ECTS: 3-6
Registration 

Bring your own laptop to all classes

Scholars working in computational literary studies make use of computer software that helps them to analyze digital textual data. Software can support the exploration of a much larger amount of data in systematic ways than was possible before. In this course, students will get introduced to the most important current approaches in computational literary studies, ranging from the analysis of style and methods for the verification and attribution of authorship to various forms of ‘distant reading’ and discourse analysis.

Dates:

Monday 30 March
Monday  6 & 20 April
Monday 11, 18 & 25 May

OSL Masterclass ‘Speculative Ecologies: Turning the Human(ities) Inside Out’

Speculative Ecologies

Date: 13 May 2020
Venue: Utrecht University
Open to: PhD Candidates and RMa Students, OSL members will have first access
Credits: 1-3 ECs
Instructor: Dr Tom Idema (Utrecht University)

Registration 

Speculative Narratology: Turning the Human(ities) Inside Out

If the humanities is a tranquil mountain resort with a lake around which scholars gather to bathe in the beauties of literature, philosophy, and other things human, then speculative ecologies awaken the terrifying Beast of Transdisciplinarity at the bottom of the lake, disturbing the scholars’ soothing stay. What will happen if the scholars look the Beast in the eye, or look through its eyes?

Today writers, scholars, and scientists are questioning commonly held assumptions about humanity and nature in the light of immense and potentially catastrophic environmental change, conjuring up new, speculative ecologies. From Jeff VanderMeer’s fiction of human transmutation to Timothy Morton’s philosophy of hyperobjects to forester Peter Wohlleben’s Das Geheime Lebe der Bäume, speculative ecologies transgress the boundaries of media, genres, and disciplines to make the non/human appear anew. In this masterclass we will delve into key examples of speculative ecologies, considering how they may inform developments in literary studies and, more broadly, the Humanities. A central concern will be how speculative ecologies provoke questions about narrative and narratology: how are human and nonhuman actants reconfigured? Can narrative somehow render the complexity of Earth systems in experiential form?

You will be encouraged to write a research paper that may lead to a publication, or a  research proposal that exploits the funding opportunities of the sustainability transition at the European Research Council and NWO.

Prospective readings (appr. 80-100 pages): Jeff VanderMeer (excerpts), Timothy Morton, Claire Colebrook, Catriona Sandilands, Stacy Alaimo, Lynn Margulis, Peter Wohlleben, and others. A detailed reading list will be provided soon.

 

Programme

11:00    Registration + coffee/tea

11:30    Welcome and lecture by Tom Idema

12:30    Discussion

13:00    Lunch

13:30    Discussions around readings and participant questions

15:00    End

 

Practicalities

The masterclass consists of a lecture in which Dr. Tom Idema will present parts of his book Stages of Transmutation: Science Fiction, Biology, and Environmental Posthumanism (Routledge 2019) as well as new research. The lecture will be followed by discussions on the basis of the reading assignment submitted in advance by participants.

In order to participate and earn 1 EC for the masterclass, you need to submit the following assignment no later than 1 May 2020. Write a reading response or mini-essay (750-1000 words), in which you refer to at least three of the assigned academic readings, as well as any other readings you want to reference. You may gear the assignment toward your own research interests but do take care to thoroughly engage the masterclass’s topic and texts. Formulate two or three questions arising from what you read and wrote, which could serve as the point of departure for a discussion. Use one or two sentences to explain each question (unpack terms, offer context, comment on coherence) and to state its relevance.

The assignment may be used as a springboard for a paper or research proposal (2500 words, +/- 10%) written after the masterclass, to be handed in by 13 June 2020. By submitting the paper/proposal and obtaining a sufficient grade, students can earn 2 extra ECs (amounting to a total of 3ECs from the masterclass).

 

Instructor Biography
Dr. Tom Idema is a lecturer in the department of Comparative Literature at Utrecht University. His research is situated at the intersection of literary studies, the environmental humanities, and science and technology studies. Tom is interested in how narratives of (human) life in literature and science are transforming in an age of technological and environmental upheaval. His book Stages of Transmutation: Science Fiction, Biology, and Environmental Posthumanism (2019), published in the Routledge book series Perspectives on the Non-human in Literature and Culture, won the 2019 OSL book award. Tom’s work has appeared in various edited volumes and in journals including Frame, Configurations, Bulletin of Science, Technology and Society, Biosocieties, Green Letters, and Ecozon@. He is a board member of the Benelux Association for the Study of Culture and the Environment and the Dutch ambassador of the Society for Literature, Science and the Arts (SLSA-EU).

OSL Seminar: Contemporary Debates in Life Writing

Contemporary Debates in Life Writing

Dates: March – April 2020, exact dates see below.
Venue: University of Amsterdam,University Library – Belle van Zuylenzaal, Singel 425, Amsterdam
Instructors: Dr Babs Boter (VU Amsterdam) and Dr Marleen Rensen (UvA; course coordinator)
Credits: 5 EC
Open to: RMA students and PhD candidates, OSL members will have first access
Registration 

This course focuses on contemporary debates in life writing as a newly emerging field across disciplines. Life writing is an umbrella term for a wide range of writings about one’s own or someone else’s life, such as biography, autobiography, memoir, diary, bio-fiction and travel writing. In the course we will explore various life stories of men and women in the 20th and 21st centuries, who each had their own unique set of life experiences, beliefs and perceptions. This will help gain a richer understanding of how individuals move through, interact with, and are affected by the major events of their time — and how their lives are narrated, either by themselves or by others.

More details will follow soon

Dates:

14.00-17.00
1 April, 8 April, 15 April, 22 April & 29 April.

OSL Workshop with David Alworth: Literature and the Social

Workshop with David Alworth

Date: February/March 2020 (exact date to be announced)
Venue: University of Groningen, exact location TBA
Open to: PhD candidates and RMA students (OSL members will have first accces)
Organisation: Jesse van Amelsvoort (University of Groningen)
Speaker: Dr David Alworth (Harvard University)
Credits: 1 EC
Registration: will open Fall 2019 | Limited to 15 participants

Towards the end of the twentieth century, the study of literature became decidedly more sociological. Under the influence of thinkers such as Pierre Bourdieu and disciplines such as gender and postcolonial studies, scholars started paying attention to the context of literary production. This move has sometimes seen literature reduced to a status subordinated to other disciplines – merely the offshoot of other, ‘real’ processes in society and culture. In this seminar, we aim to rethink how literature relates to the social, in particular regarding the ways in which literature can make our social world legible and visible in new ways.

Literature, David Alworth argues in his book Site Reading, is in fact a rich source of sociological knowledge. Departing from Bruno Latour’s sociology, especially his actor-network theory (ANT), Alworth demonstrates the value of literature and literary studies for understanding the social. By attending to the various sites that function as the backdrop of the action in literary works, we can see how these sites either restrict characters’ actions, or enable them. If we want to know more about the human experience of collectivity, we might as well turn to literary representations of that experience.

The seminar aims not only to facilitate interaction and dialogue among the participants, but also explicitly encourages them to actively search for new ways of reading and criticism and include them in their own research projects.

Aims

  • To think about the relation between literature and the social, and how the former may illuminate the latter;
  • To create and foster a community of RMa and PhD students who are interested in participating in and furthering methodological discussions within literary studies.

Preparation
Aspiring participants apply by submitting a half page letter of motivation, which includes a description of their research project and/or interests, the role that the study of the social plays in their research and 2-3 questions or points they would like to discuss during the seminar. These questions will be shared among the participants as points of reference for the seminar. Participants are required to have read 60-80 pages of assigned readings before they come to the seminar.

More details and a complete schedule will be available soon

OSL Academic Programme 2019-2020 (UPDATED)

The first complete overview of our academic programme for 2019-2020 is now available! For the activities taking place in Semester 1, registration will open in September (more details will follow soon); if you have any questions, you are welcome to send an email to osl@rug.nl. Please find our programme below:

 

Semester 1 (October 2019 – January 2020)

 

OSL Research Day

Groningen | 11 October 2019

The fourth OSL Research Day will take place on October 11, 2019 at the University Library in Groningen. We invite scholars from all Dutch universities to explore affinities in their research interests and possibilities for future collaboration around a number of research topics.

The Research Day hopes to stimulate more collaboration between literary scholars and existing research groups in the Netherlands. Although literature is the main scope of the OSL Research School, we explicitly encourage multidisciplinary research.

Full programme available here

 

(Un)timely Crises in Europe and Beyond: Chronotopes and Critique

Amsterdam | 17-18 October 2019 | ECTS: 1

This 2-day workshop will probe contemporary crisis-scapes in order to explore the ways ‘crisis narratives’ structure experiences and representations of time and space, i.e., the ways ‘crisis’ as a framework, concept, rhetoric, affective or discursive structure forms or taps into specific chronotopes.

Full programme available here

 

Europe as Narrative

Amsterdam | 1 November – 13 December 2019 | ECTS: 5

In this seminar we will explore different narratives of/on/about Europe. For this, we will depart from a number of questions. Firstly, how are ideas about the past utilized, for example by constructing Europe as a teleological narrative with clear historical origins, or by rewriting history in order to serve a contemporary political agenda? Secondly, how do narratives of Europe function as a space of in- and exclusion, by formulating an ‘us’ in opposition to a range of specific and less specific ‘others’? Thirdly, what do narratives of Europe tell us about the way in which Europeans are perceived, either as a homogeneous group, or diversely as a social constitution of different identities that overlap or conflict? We will approach these questions by focusing on a number of concepts that are central to how Europe is narrated: heritage, citizenship, crisis, migration, and (trans)nationalism. In our discussions, we will engage with a selection of topical theoretical texts and we will close read different cultural objects that reflect, talk back, deconstruct and challenge specific narratives of Europe.

More details available here

 

Workshop on Cultural Branding

Utrecht | 25 October 2019 | ECTS: 1

This workshop will provide analytical tools to study the branding of literature. Drawing on the work of – amongst others – Clayton Childress, Philippe Mihailovich and Karl Moore, literary branding is defined as an interactive process in which producers (e.g. authors, publishers, literary agents), distributors (e.g. book traders, librarians) and consumers (e.g. critics, teachers, readers) construe a set of regimented associations with an author, oeuvre or literary text. This set of associations can be analyzed as a dynamic and constantly metamorphosing narrative about the branded author or text. In the workshop, we will discuss and analyse aspects of the ‘sets of associations’ construed around national and international literary brands, with special emphasis on: 1) the processes of inclusion and exclusion central to the branding process; 2) the way these processes shape narratives about national literatures.

More details available here

 

Creative Writing Course ‘Poetics: A Practitioner’s Guide’

Groningen | 6 November – 11 December 2019 | ECTS: 5

This course will introduce participants to poetic genres, forms and metres, enabling them to develop, or to expand upon their own practice, as creative writers in English. Participants will study poetry from a variety of traditions, in order to understand how poetic form is determined by its original context in performance, and by the information, musical and theatrical technologies necessary to that original performative context. Far from being arbitrary or inorganic restrictions upon individual creativity, poetic form will emerge as the response to a context in performance that may since have been lost; as something organic, evolving and (potentially) still very much alive. Over a series of seminars and creative writing workshops, featuring poets invited to reflect upon their own practice, participants will investigate how ancient poetics have been (and might be) adapted for the creation of contemporary poetries in English, being introduced to recent research on creative writing as an historical and a discursive phenomenon. In addition, participants will learn to use creative-writing techniques as a form of artistic research and as an element of their methodologies.

More details available here 

 

Stranger Things: Rethinking Defamiliarization in Literature and Visual Culture

Amsterdam, NIAS | 12-13 December 2019 | ECTS: 1-2

Organizers: Dr Nilgun Bayraktar (California College of the Arts; NIAS) and Dr Alberto Godioli (University of Groningen)

The notion of defamiliarization is strikingly undertheorized; in order to find a systematic reflection on the topic, we need to go back to the Russian Formalist Viktor Shklovsky’s work on ostranenie in literature in the early 20th century or to German playwright Bertolt Brecht’s theorization of Verfremdungseffekt in the 1930s to describe theatrical devices that break audiences’ passive absorption in theatrical illusion.

Defamiliarizing practices today play a key role in contemporary artworks engaging with highly topical issues, such as migration, climate change or the rise of right-wing populist discourses. Whether we are dealing with retro-futuristic dystopias, films breaking the fourth wall, or darkly humorous cartoons, defamiliarization can be an effective tool for political activation – one based on formal innovation, rather than on content or on superficial emotional engagement.

But how exactly can we distinguish between different forms of defamiliarization? How can we investigate its effects on the reader/viewer? How does defamiliarization relate to neighboring notions such as the weird, the eerie, or the uncanny? During this two-day conference, 12 scholars working on defamiliarization across media will tackle these questions. The conference will also feature a panel with 2 artists whose work addresses these issues.

More details and a complete programme will follow soon

 

OSL Schrijfcursus voor geeteswetenschappers – Framen, schrappen en herschrijven     

Utrecht | January 2020 (4 sessions) | ECTS: 3

Valorisatie wordt in de wetenschap steeds belangrijker. En dan gaat het er niet alleen over dat je onderzoek aansluiting vindt bij maatschappelijke thema’s, maar ook dat je aan het brede publiek duidelijk kunt maken waar het over gaat en wat er interessant aan is. In deze korte, intensieve schrijfcursus leer je in verschillende tekstgenres je onderzoek te presenteren. Hoe kun je in een opiniërende column de aansluiting zoeken bij de actualiteit? Welke offers moet je (niet) brengen wanneer je in de media komt of een boek schrijft voor een publieksuitgeverij? Hoe kun je je onderzoek ‘framen’? De cursus bestaat uit schrijfoefeningen en discussies.

Docent: Geert Buelens, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde Universiteit Utrecht en meermaals bekroond en vertaald essayist, columnist en schrijver van literaire non-fictie.

More details will follow soon

 

Ravenstein Seminar (Winter School 2020) – War, Literature and Law

Leiden | 22-24 January 2020 | ECTS: 5

Literature has been the instrument that helped people sustain war (as Primo Levi testified) or that was a major vehicle for the call for justice (as in the work of Antjie Krog). At the same time there is much art that promotes war (Marinetti’s horrifying manifest), or motivates it (Kipling’s “White man’s burden”). Law may be the last stronghold people hold on to in times of violence (as happens wherever people keep on registering what happened with an eye to future justice), or may instead itself be the instrument of violence (as perhaps too many examples illustrate). Our aim in this winter school is to investigate the forcefields and dynamics that exist between the two fields, literature and law, as they intersect in making sense of, or in their trying to govern the phenomenon of war.

More details available here

 

Semester 2 (February – June 2020)

 

Contemporary Debates in Life Writing

Amsterdam | March – April 2020 (5 sessions) | ECTS: 5

This course focuses on contemporary debates in life writing as a newly emerging field across disciplines. Life writing is an umbrella term for a wide range of writings about one’s own or someone else’s life, such as biography, autobiography, memoir, diary, bio-fiction and travel writing. In the course we will explore various life stories of men and women in the 20th and 21st centuries, who each had their own unique set of life experiences, beliefs and perceptions. This will help gain a richer understanding of how individuals move through, interact with, and are affected by the major events of their time — and how their lives are narrated, either by themselves or by others.

Instructors: Dr Babs Boter (VU Amsterdam) and Dr Marleen Rensen (UvA; course coordinator)

More details will follow soon

 

Literature between the state and the market

Utrecht | April – May 2020 (4 sessions) | ECTS: 3

In 2015, the American magazine The Atlantic proclaimed ‘the death of the artist – and the birth of the creative entrepeneur’. The discourse on literary authorship has indeed changed over the past fifty years: the representation of the author as a solitary genius seems more outdated than ever, now that writers are often presented as competitors in a literary market. While the marketization of literature proceeded, governments became interested in ‘cultural entrepeneurship’ as well. What is the place of literature, and of the literary author, in these changing fields of power and the economy? Do authors have to fear this ‘heteronomization’, or does it also offer opportunities for their cultural and political impact? In this course, we discuss insights from cultural sociology, cultural policy studies, and literary studies about the place of literature between the state and the market.

Coordinator: Dr Laurens Ham (Utrecht University)

More details will follow soon

 

Computational Literary Studies

Amsterdam | April – May 2020 (5 sessions) | ECTS: 3-6

Scholars working in computational literary studies make use of computer software that helps them to analyze digital textual data. Software can support the exploration of a much larger amount of data in systematic ways than was possible before. In this course, students will get introduced to the most important current approaches in computational literary studies, ranging from the analysis of style and methods for the verification and attribution of authorship to various forms of ‘distant reading’ and discourse analysis.

Organiser: Prof. Dr. Karina van Dalen-Oskam (University of Amsterdam)

More details will follow soon

 

Workshop ‘Speculative Ecologies: Turning the Human(ities) Inside Out’

Utrecht | May 2020 (date tbc) | ECTS: 1

If the humanities is a tranquil mountain resort with a lake around which scholars gather to bath in the beauty of literature, culture, history, and other things human, then speculative ecologies awaken the terrifying Beast of Transdisciplinarity at the bottom of the lake, disturbing the scholars’ soothing stay. What will happen if the scholars look the Beast in the eye, or look through its eyes?

Today writers, philosophers, and scientists are questioning commonly held assumptions about humanity and nature in the light of immense and potentially catastrophic environmental change, conjuring up new, speculative ecologies. From Jeff VanderMeer’s fiction of human transmutation to Timothy Morton’s philosophy of hyperobjects, speculative ecologies transgress the boundaries of genres and disciplines. In this masterclass we will delve into key examples of speculative ecology, considering how they may inform new developments in literary studies and, more broadly, the Humanities.

Instructor: Dr Tom Idema (Utrecht University)

More details will follow soon

 

Hermes Summer School 2020

Santiago de Compostela | 22-26 June 2020

A description of last year’s Hermes Summer School can be found here; more details on the 2020 edition will follow soon

Multilingual Locals and Significant Geographies: New Approaches to World Literature

Amsterdam | 27 June 2019

21st Meeting of the Platform for Postcolonial Readings

27 June 2019, 10.30-17.00h | E0.09, Roeterseilandcampus UvA, Roetersstraat 11, Amsterdam

The interest scholars such as Pascale Casanova and David Damrosch took in world literature fifteen to twenty years ago has recently been criticized by, for instance, Michael Allan and Aamir Mufti as (too) generalizing and universalizing. These and other critics have started to think about location and multilingualism in order to bypass the globalizing tendencies of earlier scholarship. Already as a field world literature tends to exclude non-Western traditions, canons and languages. Francesca Orsini proposes to speak of “multilingual locals” and “significant geographies” with the aim of pluralising our understanding of world literature and foregrounding the subjectivity and positionality of its actors. After all, many of the literary works that travel beyond their original contexts of production never become visible in a truly global way, but circulate in particular geographies and across specific languages.

In this meeting of the Platform for Postcolonial Readings, we take a cue from Orsini to consider the production of world literature from the perspective of multilingual locals and significant geographies. We interrogate how these new approaches problematize and reinvigorate the concept of world literature, and examine its applicability to postcolonial studies, globalisation studies, migration and minority studies, and other fields.

Our meeting starts with a keynote lecture by Prof. Francesca Orsini, whose expertise spans the literary history of South Asia, world literature and multilingualism with a focus on the Global South. Her lecture is followed by a discussion of her ideas and by a joint close reading of essays by Orsini and other scholars. In the afternoon, we continue our exploration of world literature, multilingualism and spatiality by means of contributions on the meeting’s topic by (junior) researchers working in this field. We conclude our meeting with a joint on-the-spot analysis of a striking case-study.

The meeting is open to all researchers – junior and senior – working in the fields of postcolonial and globalization studies. Participation is free of charge, but please register with NICA (nica-fgw@uva.nl). For more information, contact Liesbeth Minnaard (e.minnaard@hum.leidenuniv.nl) or Jesse van Amelsvoort (j.d.van.amelsvoort@rug.nl). A reader will be distributed in preparation of the seminar and on the day itself foods and drinks will be provided.

 

Programme:

 

10.15 Walk-in and registration with coffee

 

10.30 Welcome & introduction of participants

by Platform co-ordinator Liesbeth Minnaard (Leiden University)

 

10.45 Introduction

by guest-organiser Jesse van Amelsvoort (University of Groningen/Campus Fryslân)

 

11.00 Keynote lecture “Located, Multilingual: New Keywords for World Literature”

by Francesca Orsini (SOAS, University of London)

 

12.00 Discussion of readings

 

Readings in preparation of discussion (a reader will be sent to all registered participants):

 

Text 1: Orsini, Francesca. “The Multilingual Local in World Literature.” Comparative Literature 67.4 (2015): 345-74.

Text 2: Laachir, Karima, Sara Marzagora and Francesca Orsini. “Significant Geographies: In lieu of World Literature.”  Journal of World Literature 3.3 (2018): 290-310.

Text 3: Mufti, Aamir. “Prologue: The Universal Library of World Literature.” In Forget English!: Orientalisms and World Literatures. Harvard University Press, 2018. 1-13.

 

13.00 Lunch

 

14.15 Further Food for Thought and Discussion: Paper Presentations

moderated by Platform co-ordinator Elisabeth Bekers (Vrije Universiteit Brussel)

 

14.15 “Postcolonialism, Postcritique, and the Politics of Untranslatability” by Marc Farrant (Amsterdam University College) followed by discussion

 

14.45 “Writing (Beyond) the Oral Tongue: Gender and Multilingualism in the Works of Najat El Hachmi and Chika Unigwe” by Núria Codina Solà (KU Leuven) followed by discussion

 

15.15 “Defending Chandrakanta: Analysing the Rise of Hindi and Devakinandan Khatri’s Defense of Hindustani in Chandrakanta” by Abiral Kumar (University of Delhi) followed by discussion

 

15.45 Coffee break

 

16.00 Joint on-the-spot-analysis of three poems by Tsjêbbe Hettinga

moderated by guest organiser Jesse van Amelsvoort

 

16.45 Concluding remarks

 

17.00 Drinks

 

The Platform for Postcolonial Readings organizes seminars for all (junior) researchers in the Netherlands and Belgium who are committed to issues of postcoloniality and globalization.

Organizers of this meeting: Elisabeth Bekers (VUB), Liesbeth Minnaard (UL) and Jesse van Amelsvoort (RUG).

The event is co-sponsored by NICA and OSL.