OSL Schrijfcursus voor geesteswetenschappers: Framen, schrappen en herschrijven

Data: Januari 2022, exacte data zie hieronder | Locatie: Universiteit Utrecht | Coördinator: Prof. Dr. Geert Buelens (Universiteit Utrecht) | Credits: 3 EC , NB credits kunnen alleen worden toegekend aan ReMA studenten en Promovendi, verbonden aan Nederlandse universiteiten | Bestemd voor: Promovendi en RMa Studenten, OSL leden hebben voorrang bij inschrijving | Meer informatie

Registratie opent 8 november 2021

Voorlopig programma

10 januari 11.15 – 12.15
11 januari 10.00 – 17.00
12 januari 14.00 – 17.00
14 januari 10.00 – 17.00

Register

Bookings are closed for this event.