Call for Papers – InDialog 3

InDialog 3 will be held in Antwerp on 21-22 November 2019 and hosted jointly by the University of Antwerp and KU Leuven Antwerp campus.
Continuing the initiative of the past two conferences in the series, InDialog 3 will deal with dialogue interpreting in its many forms. The conference focuses on the impact of different contexts on the way dialogue interpreting unfolds in practice and how this phenomenon is being researched and addressed in (higher) education and training.

Oratie Prof. dr. Liedeke Plate (RU)

Dansen in het museum: contiguïteit, cultuur en inclusiviteit Datum: 14 December 2018 Tijd: 15:45 uur Locatie: Aula Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, 6525 HP Nijmegen Professor Liedeke Plate, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, Faculteit der Letteren met de leeropdracht Cultuur & Inclusiviteit zal in een academische zitting op vrijdag 14 december 2018 om 15:45 uur precies haar […]

CfP Soapbox: Journal for Cultural Analysis

For this issue, we encourage thinking ‘Off the Grid’ – calling for papers that envision and/or enact within, outside, through or against systems of perception, matter, energy and space. Papers might explore perspectives against logics that distribute power across concepts and cables, design and tarmac, techniques and technologies.

VAL – Studiedag Literatuur en Religie

De Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap (VAL) organiseert op vrijdag 14 december 2018 haar jaarlijkse studiedag, die dit jaar ‘Literatuur en Religie’ als thema heeft en zal plaatsvinden aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens de studiedag komt een breed palet van literaire tradities, confessies en methodologische invalshoeken aan bod, met onderwerpen gaande van moderne zenboeddhistische autobiografieën tot de joodse stadsroman, […]

Jan Brouwer Scriptieprijzen 2019

Vanaf heden kunt u nominaties indienen voor de Jan Brouwer Scriptieprijzen 2019.
De prijzen, van elk 2.000 Euro, worden toegekend in verschillende wetenschapsgebieden waaronder Taal- en Literatuurwetenschappenen zijn bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie is goedgekeurd in het academisch jaar 2017/2018.
De deadline voor nominaties is 14 december 2018

ROSANNA Fonds | ROSANNA Fund

Deadline 1 december 2018
Het ROSANNA Fonds ondersteunt getalenteerde kansarme vrouwelijke studenten en onderzoekers bij hun carrière aan de Universiteit Utrecht. Het fonds biedt vrouwelijke studenten en onderzoekers financiële steun om hun academische ambities te verwezenlijken. Het ROSANNA Fonds zet zich in om hoger onderwijs toegankelijker te maken voor vrouwen, zodat een getalenteerde wetenschapster niet buiten de boot valt door een tekort aan financiële middelen.

Amsterdam Symposium on the History of Food 2018

University of Amsterdam | 16 November – Saturday 17 November 2018
The act of ingestion ensures our intimate relationship with food. This literal ‘incorporation’ has implications that go far beyond basic physicality: it is precisely in the corporeal sphere that the cultural significance of our food habits is on display. Crucial to the connection between food and body is the concept of control. State institutions, medical professionals, and spiritual teachers have prescribed and proscribed dietary behaviour, exercising what Michel Foucault has termed ‘biopower’, in an attempt to regulate the nourishment of populations. Such nutritional advice has often been a form of moral guidance: to authorities like doctors and religious leaders, public health was a medical and an ethical issue.

International conference: Translation and Performative Practices: Itineraries in Translation History

13-15 December 2018 | University of Tartu (Estonia)
The 4th conference of the Itineraries in Translation History series will focus on the elusive translation and interpreting practices related to texts that are in constant change and movement from a historical perspective. Special attention will be paid to translations of theatrical texts and audiovisual translation in film and television, but we also welcome papers dedicated to various problems related to translating other verbal and nonverbal sign systems and to the issues of inter- and intrasemiotic translation.

Call for Papers – Textual Transactions

Call for Papers Textual Transactions IN NETHERLANDIC LITERATURE, LANGUAGE AND CULTURE 3–6 January 2019, Chicago Session organized by the MLA Dutch Forum The Modern Language Association is the oldest and largest professional organization dedicated to the study of language and literature in America. For the 2019 convention of the Modern Language Association, the MLA Dutch […]