Francine Maessen | Identiteit en de representatie van trauma in het literaire oeuvre van Breyten Breytenbach

Francine Maessen | Identiteit en de representatie van trauma in het literaire oeuvre van Breyten Breytenbach | Universiteit van Amsterdam | Promotor: prof. dr. M.C. van der Waal (UvA)
Dit onderzoek bekijkt de invloed van hoe identiteit geconstrueerd wordt in het geschreven oeuvre van de Zuid-Afrikaanse schrijver en kunstenaar Breyten Breytenbach op de representatie van trauma in zijn werk. Hiervoor wordt gekeken naar belangrijke invloeden op de construcutie van identiteit in zijn werk, zoals het Zen Boeddhisme, Breytenbachs eigen concept van basterskap als het aankomt op de Afrikaner identiteit, en het rhizomatische denken van bijvoorbeeld Édouard Glissant en Gilles Deleuze. Vervolgens wordt gekeken hoe deze concepten de representatie van trauma in dit oeuvre beïnvloeden.