Jan Brouwer Scriptieprijzen 2019

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door het Jan Brouwer Fonds, jaarlijks acht scriptieprijzen uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen in de wetenschapsgebieden:

 1. Filosofie
 2. Religiewetenschappen en theologie
 3. Taal- en literatuurwetenschappen
 4. Geschiedenis
 5. Rechtswetenschappen
 6. Economische wetenschappen
 7. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
 8. Menswetenschappen.

De acht prijzen bestaan elk uit een som gelds van 2.000 Euro. Zij worden ieder jaar toegekend door het bestuur van de Maatschappij, na verkregen advies van door de Maatschappij voor dit doel te benoemen commissies. De uitreiking van de prijzen geschiedt door de Maatschappij.

De prijzen zijn bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2017/2018. Per faculteit kunnen er voor elk van de genoemde prijzen niet meer dan drie scripties worden voorgedragen. In het geval er meer dan één voordracht wordt gedaan, dienen er in elk geval een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat te worden genomineerd. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige scripties kunnen worden voorgedragen. De voordracht mag eveneens in het Nederlands of in het Engels zijn gesteld. Bij het indienen van scripties in andere (moderne) talen gelieve eerst contact op te nemen met het secretariaat.

Voordrachten kunnen uitsluitend worden gedaan door de bij de begeleiding en beoordeling van de betreffende scriptie betrokken docenten en dienen uiterlijk 14 december 2018 digitaal te worden ingediend bij de Maatschappij via secretaris@khmw.nl.

Het voorstel moet bevatten:

 • a. een aanbevelingsbrief met een omschrijving van het verrichte onderzoek en het wetenschappelijk perspectief dat door het onderzoek wordt geboden,
 • b. een ingevuld antwoordformulier en een (kort) curriculum vitae van de persoon die het onderzoek heeft verricht,
 • c. een digitale versie van de voorgedragen scriptie,
 • d. zoveel verdere informatie als van belang kan zijn voor de toekenning van de prijs.

Meer informative: https://www.khmw.nl/jan-brouwer-scriptieprijzen/