Leesgroep Lacan

EXTIMITEIT

De reputatie van Franse psychoanalyticus Jacques Lacan: de Góngora van de psychoanalyse. Dat is een vriendelijke manier om te zeggen; mooischrijverij dat slechts de nietszeggendheid dient te verhullen.
De inzet van deze leesgroep is een geheel andere, Lacan is een cartesiaan, zijn begrippen “claire et distincte”, maar met een cruciale draai: het idee van het onbewuste.
Het werk van Lacan is nog steeds niet goed gelezen, de consequenties ervan, van het duiden van onze huidige cultuur, de cinema- en literatuurinterpretatie, tot aan de klinische praktijk, nog niet in al hun reikwijdte doordacht. Vandaar deze werkgroep. Om aan te sluiten bij het ontginningswerk van Lacans oeuvre.
Daartoe beginnen we bij de basis. Na een korte recapitulatie van Freuds Droomduiding, richten we ons op de lezing van een aantal sleutelteksten van de Ècrits (in het Frans en Nederlandse of Engelse vertaling).
Iedereen die zich serieus in het werk van Lacan wil verdiepen, is voor deze werkgroep uitgenodigd, onder het motto scilicit, oftewel, het is toegestaan te weten.

Organisatie: Johan Schokker en Daan Rutten
Registratie: d.rutten@uu.nl