OSL statement vrijheid van onderzoek

Wij, de ondertekenende leden van de landelijke Onderzoekschool literatuurwetenschap (OSL/Netherlands Research School for Literary Studies), ondersteunen de opvattingen van de landelijke en interdisciplinaire ‘Rethink’-beweging over academische vrijheid en benadrukken de volgende principes en eisen:

We, the undersigned members of the national research school OSL (Netherlands Research School for Literary Studies), support the views of the national and interdisciplinary ‘Rethink’ movement on academic freedom and emphasise the following principles and demands:

 1. Wetenschappers bepalen zelf de prioriteiten van hun onderzoek, niet de (semi-) overheid. De Nationale Wetenschapsagenda betekent een ontoelaatbare instrumentalisering en nationalisering van wetenschappelijk onderzoek.

Not the (semi)government but scholars themselves decide the priorities of their research. De Nationale Wetenschapsagenda represents an unacceptable instrumentalisation and nationalisation of academic research.

 1. NWO moet substantiële mogelijkheden blijven bieden voor de financiering van cultureel onderzoek dat hermeneutisch, interpretatief, analytisch, theoretisch, kritisch en/of conceptueel van aard is.

NWO must continue to offer substantial opportunities for funding cultural research that is hermeneutic, interpretative, analytical, theoretical, critical and/or conceptual in scope.

 1. De focus op ‘valorisatie’ dreigt fundamenteel onderzoek tot kortzichtig maatschappelijk en commercieel nut te versmallen. Economische valorisatie behoort geen rol te spelen in de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek.

The focus on ‘valorisation’ threatens to narrow down fundamental research to myopic social and commercial use. Economic valorisation should not play a role in the assessment of scholarship.

 1. Het onderwijs aan onderzoeksmasterstudenten en promovendi is gericht op de ontwikkeling van zelfstandige onderzoekers. Het onderwijs aan onderzoeksmasterstudenten en promovendi wordt verzorgd door gepromoveerde academici, niet door coaches en consultants. Het onderwijs aan onderzoeksmasterstudenten en promovendi mag niet verschoolsen en ‘HBO-iseren’.

The goal of teaching research master and PhD students is the development of independent researchers. Such teaching should be offered by scholars, not professional coaches and consultants. The education of research master and PhD students should not be reduced to ‘didactic’ and ‘vocational’ training.

 1. Promovendi worden in staat gesteld zelfstandig hun onderzoeksvoorstellen te formuleren. Er moet een jaarlijkse open call voor promotieplaatsen plaatsvinden, te financieren uit de eerste geldstroom. De selectie, specialisatie en ontwikkeling van toekomstige geesteswetenschappers mogen niet uitbesteed worden aan de (semi-)overheid (NWO) en commerciële partners (matching).

Prospective PhD students should be encouraged to formulate their own research proposals. There should be yearly open calls for PhD fellowships, financed through direct government funding. The selection, specialisation, and development of future humanities scholars should not be outsourced to the (semi)government (NWO) and commercial partners (matching).

 1. Wetenschappelijke en commerciële belangen mogen niet met elkaar vermengd worden. Het Topsectorenbeleid moet beëindigd worden.

Scholarly and commercial interests should not be mingled. The Topsectorenbeleid must be ended.

To co-sign, please email your name, position and affiliation to oslstatement@gmail.com

 1. Geert Buelens, hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde, Universiteit Utrecht
 2. Henk van der Liet, hoogleraar Scandinavische taal- en letterkunde, Universiteit van Amsterdam
 3. Brigitte Adriaensen, UHD Spaanse en Spaans-Amerikaanse letterkunde en cultuur, Radboud Universiteit
 4. Liesbeth Korthals Altes, hoogleraar Literatuurwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen
 5. Diederik Oostdijk, hoogleraar Engelstalige letterkunde, Vrije Universiteit Amsterdam
 6. Helma van Lierop, hoogleraar Jeugdliteratuur, Universiteit van Tilburg
 7. Ellen Rutten, hoogleraar Letterkunde (in het bijzonder Slavische literatuur en cultuur), Universiteit van Amsterdam
 8. Stephan Besser, UD Moderne Nederlandse letterkunde, Universiteit van Amsterdam
 9. Puck Wildschut, PhD Researcher Literary Studies, RU Nijmegen
 10. Dan Hassler-Forest, UD Engelse letterkunde, Universiteit van Amsterdam
 11. Lisa van Vark, studente RMA Comparative Literary Studies, Universiteit Utrecht
 12. Zosha de Rond, student RMA Nederlandse letterkunde, Universiteit van Amsterdam
 13. Vincent Meelberg, UD, Radboud Universiteit Nijmegen
 14. Janneke van der Veer, promovendus Cultuurwetenschappen, Open Universiteit
 15. Liedeke Plate, UHD Genderstudies en Literatuur- en cultuurwetenschap, Radboud Universiteit
 16. Kila van der Starre, PhD onderzoeker Moderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit Utrecht
 17. Els Andringa, Comparative Literature, Universiteit Utrecht
 18. Aukje van Rooden, UD Filosofie van kunst en cultuur, Universiteit van Amsterdam
 19. Astrid Van Weyenberg, Lecturer Literary Studies, Leiden University
 20. Tessa Lobbes, postdoc Moderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit Utrecht
 21. Paul Pelckmans, hoogleraar Franse en Algemene Literatuur, Universiteit Antwerpen
 22. Barnita Bagchi, Assistant Professor in Comparative Literature, Utrecht University
 23. Lizet Duyvendak,  UHD Letterkunde, Open Universiteit
 24. David Pascoe, hoogleraar Moderne Engelse Literatuur en Cultuur, Universiteit Utrecht
 25. Gerda van de Haar, promovendus Letteren, Universiteit Leiden
 26. Ortwin de Graef, Literary Studies, University of Leuven
 27. Ryanne Keltjens, promovenda Moderne Nederlandse letterkunde, Rijksuniversiteit Groningen
 28. Joost de Bloois, Universitair Docent, Universiteit van Amsterdam
 29. Johan Reijmerink, promovendus, Universiteit Tilburg
 30. Reindert Dhondt, UD Spaanse en Spaans-Amerikaanse letterkunde en cultuur, Universiteit Utrecht
 31. Karel Porteman, emeritus, KU Leuven
 32. Sjef Houppermans, UHD Franse literatuur, Universiteit Leiden
 33. Carl Niekerk, Professor of German, Comparative and World Literature, and Jewish Studies, University of Illinois at Urbana-Champaign
 34. Frank Brandsma, Associate professor Comparative Literature, Utrecht University
 35. Rudolph Glitz, UD English Literature and Interdisciplinary Studies, University of Amsterdam
 36. Thomas Langerak, hoofddocent Russische letterkunde, Universiteit Gent
 37. Luz Rodríguez Carranza, hoogleraar Latijns-Amerikaanse Talen en Literatuur, Universiteit Leiden
 38. Martijn Boven, promovendus, Rijksuniversiteit Groningen
 39. Kim Jautze, promovendus, Huygens ING
 40. Lia van Gemert, Professor of Dutch Literature prior to 1800, University of Amsterdam
 41. Rasmus Todbjerg Andersen, Research master student, Leiden University
 42. Ewout van der Knaap, UHD Duitse letterkunde, Universiteit Utrecht
 43. Suze van der Poll, UD Scandinavische talen, Universiteit van Amsterdam
 44. Manet van Montfrans-van Oers, onderzoeker Moderne Europese Letterkunde, Universiteit van Amsterdam
 45. Lies Wesseling, hoogleraar, directeur Centre for Gender and Diversity, Universiteit Maastricht
 46. Mathilde Roza, UHD Amerikaanse letterkunde en Amerikanistiek, Radboud Universiteit Nijmegen
 47. Chiel Kattenbelt, UHD, Universiteit Utrecht
 48. C.S. Jongeneel, University of Groningen
 49. Eline Tabak, student RMA Comparative Literary Studies, Utrecht University
 50. Pablo Decock, UD Spaanse en Spaans-Amerikaanse letterkunde en cultuur, Radboud Universiteit
 51. Marita Mathijsen, emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit van Amsterdam
 52. Pablo Valdivia, UD in Hispanic Literature, University of Amsterdam
 53. John Neubauer, Professor Emeritus Comparative Literature, University of Amsterdam
 54. Kevin Absillis, Department of Literature, University of Antwerp
 55. Reinier M. Speelman, UD TLC/Italiaans, Universiteit Utrecht
 56. Peter Eversmann, UHD Theaterwetenschap, Universiteit van Amsterdam
 57. Sophie van den Bergh, student RMA Literary Studies, Leiden University
 58. Jan Rock, UD Moderne Nederlandse letterkunde, Universiteit van Amsterdam
 59. Ieme van der Poel, hoogleraar Franse letterkunde, emeritus, Universiteit van Amsterdam
 60. Geert Claassens, hoogleraar Middelnederlandse letterkunde, KU Leuven
 61. Birgit Kaiser, UD Comparative Literature, Universiteit Utrecht
 62. Joost Krijnen, Docent American Studies, Rijksuniversiteit Groningen
 63. Marleen Rensen, Assistant Professor Modern European Literature, University of Amsterdam
 64. Kiene Brillenburg Wurth, Professor of Literature and Comparative Media, Utrecht University
 65. Leo H. Hoek, emeritus hoogleraar Franse Letterkunde, Vrije Universiteit Amsterdam
 66. Nike van Helden, buitenpromovendus letterkunde, LUCAS, Universiteit Leiden
 67. Marjolein van Tooren, UD Moderne Letterkunde, Vrije Universiteit Amsterdam
 68. Tomas Curran, student RMA Literary Studies, Leiden University
 69. Helleke van den Braber, UD Cultuurwetenschap, Radboud Universiteit
 70. Marrigje Paijmans, promovendus en docent, Universiteit van Amsterdam
 71. Maria Boletsi, UD Literatuurwetenschap, Universiteit Leiden
 72. Anniek Kool, junior docent Vertalen en Vertaalwetenschap, Universiteit Utrecht
 73. Emy Koopman, promovenda aan de afdeling Media & Communicatie, Erasmus Universiteit Rotterdam
 74. Markha Valenta, UD American Studies, Radboud Universiteit Nijmegen
 75. Klaas Fraanje, student Master literatuurwetenschap, Universiteit Utrecht
 76. Femke Essink, promovendus en docent, Universiteit van Amsterdam
 77. Ben De Bruyn, UHD vergelijkende letterkunde, Universiteit Maastricht
 78. Tycho Maas, PhD student Letterkunde, Universiteit van Amsterdam / Universiteit Stellenbosch
 79. Carlos van Tongeren, promovendus Spaanstalige letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen
 80. Paul Bijl, Assistant professor, UvA and affiliated fellow at KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies