Promotie – Daan Rutten (Universiteit Utrecht)

De ernst van het spel. Willem Frederik Hermans en de ethiek van de persoonlijke mythologie

Datum: Vrijdag 16 december om 10.30 stipt
Locatie: Senaatszaal Academiegebouw – Universiteit Utrecht

Daan Rutten ontwikkelde een oorspronkelijke visie op het werk van Willem Frederik Hermans, waardoor deze auteur – die vandaag vaak even gecanoniseerd als versteend lijkt – opnieuw ontdekt, gelezen en begrepen kan worden. Wat betekent het eigenlijk om, zoals Hermans leek te doen, te beweren altijd gelijk te hebben? Waarom hield hij zich zo fanatiek bezig met literatuur, terwijl hij doorlopend stelde dat enkel wetenschap tot echte kennis kon leiden? Welk positief engagement ging verscholen achter zijn niets of niemand ontziende afbraakdrift? Welke vorm van cultuurkritiek bedreef Hermans, de auteur die veelal geen goed woord overhad voor schrijvers (als Mulisch) die met hun maatschappijbetrokkenheid te koop liepen en zelf zijn imago als spelbreker en zelfs nihilist leek te cultiveren?

Naar aanleiding van deze promotie is er in de middag van 15.00-17.00 een symposium over het engagement en de ethiek van moderne literatuur.