Promotie Dorine Gorter (VU)

Op dinsdag 7 juni 2016 verdedigt Dorine Gorter haar proefschrift getiteld:

Reverdy entre poésie et peinture. Cubisme et paragone dans les écrits sur l’art (1912-1926) de Pierre Reverdy

Datum en tijd : 7 juni 2016 om 9.45 uur
Locatie: Aula Vrije Universiteit Amsterdam
Promotoren: prof.dr. B.J. Peperkamp, prof.dr. L.H. Hoek en dr. M.J.E. van Tooren

Samenvatting:

In mijn proefschrift laat ik zien dat de relatie van de Franse dichter Pierre Reverdy (1889-1960) met het kubisme gecompliceerder is dan tot nu toe werd aangenomen. Reverdy maakte deel uit van het kunstenaarsmilieu op Montmartre, waar schilders als Picasso, Braque en Gris aan het begin van de 20e eeuw een nieuwe kunststijl creëerden. Het kubisme oefende een grote aantrekkingskracht uit op de jonge dichter, die zich erdoor liet inspireren in zijn poëtisch werk. Literatuurhistorici hebben dan ook steeds een speciale belangstelling aan de dag gelegd voor de relatie tussen Reverdy’s gedichten en het kubisme. Dit onderzoek richt zich niet op de literaire en artistieke praktijk, maar op de ideeën van Reverdy zelf over de relatie tussen beeldende kunst en literatuur en plaatst deze tegen de achtergrond van het debat waarin kunstenaars en dichters in die jaren strijden om de artistieke hegemonie. De tot dan toe dominante positie van de literatuur wordt bedreigd door een nieuwe suprematie van de schilderkunst. In de artikelen die hij tussen 1917 en 1926 publiceert, tracht Reverdy het oude primaat van de poëzie veilig te stellen, maar omdat zijn teksten tegelijkertijd een grote affiniteit vertonen met het kubisme heeft zijn poging om de poëzie te redden uiteindelijk weinig effect. Het kunstdebat in de jaren 1910-1920 markeert de overgang naar een nieuw overwicht van de beeldende kunst, en op langere termijn, naar de moderne beeldcultuur.