Promotie – Jeroen Dera (Radboud Universiteit Nijmegen)

Image: Siebe Bluijs

Sprekend kritiek: literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie

Datum: woensdag 14 juni 2017, 16:30
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen
Promotor: prof. dr. J.H.T. Joosten
Copromotor: dr. M.J.P. Sanders
 
Het is tegenwoordig gebruikelijk dat schrijvers op radio of televisie vertellen over hun nieuwste boek. Maar hoe ontstond die traditie? Jeroen Dera deed onderzoek naar vroege literatuurprogramma’s op de Nederlandse radio (1923-1940) en televisie (1951-1975) en plaatst deze programma’s in hun cultuurhistorische context. Waarom werd literatuur zo snel een aandachtspunt in nieuwe media? Wie waren, naast bekende boekbesprekers als P.H. Ritter jr. en Hans Gomperts, bij dit soort programma’s betrokken? En hoe komt het dat we zo lang geen zicht hadden op het radiowerk van de invloedrijke literator Anton van Duinkerken of het televisieprogramma Literair kijkschrift? Dera’s proefschrift laat zien dat het op radio en televisie lang niet alleen om voorlichting voor een massapubliek ging. De destijd nieuwe literatuurprogramma’s werden, zo blijkt uit dit onderzoek, evengoed gebruikt om stelling te nemen in literaire debatten.

Biografie
Jeroen Dera (Uden, 1986) studeerde Nederlands en Literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit. Hij publiceerde zowel nationaal (o.a. Spiegel der Letteren, Nederlandse Letterkunde) als internationaal (o.a. The Communication Review, The International Journal of the Book) over literatuurbeschouwing op radio en televisie. Momenteel werkt hij als docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Radboud Universiteit en de Universiteit Utrecht, en is hij vakdidacticus Nederlands aan de Radboud Docenten Academie.
Meer informatie