Promotie – Kila van der Starre (Universiteit Utrecht)

Kila van der Starre (Universiteit Utrecht) Talen, Literatuur en Communicatie) verdedigt haar proefschrift Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie op vrijdag 12 februari 2021 om 16:15 uur aan de Universiteit Utrecht.

Poëzie buiten het boek

Poëzie maakt deel uit van ons dagelijks leven. Mensen gebruiken gedichten om te rouwen, troosten, onderwijzen, herinneren, liefde te uiten, geld te verdienen en als versiering en protest. Uit het onderzoek van Van der Starre blijkt dat poëzie circuleert, vaak geheel buiten boeken om, en dat de betekenis van een gedicht kan verschillen per persoon, per moment en per materiële drager, zelfs wanneer de tekst van het gedicht ongewijzigd blijft.

Zes casussen in Nederland en Vlaanderen stonden centraal, gericht op poëzie buiten het boek (Plint en straatpoëzie), poëzie buiten de auteursfunctie (tatoeages en rouwadvertenties) en poëzie buiten de traditionele literaire poortwachters (Candlelight en Instagram). Het onderzoek laat vooral zien dat een breed perspectief op poëzie nodig is, omdat als we enkel kijken naar poëzie in boeken, we het grootste gedeelte van het poëziepubliek, het poëziegebruik en de poëzie zelf over het hoofd zien.

De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden (en zijn deels al gebruikt) om het literatuuronderwijs aantrekkelijker en effectiever te maken op scholen, om literaire organisaties en uitgevers een breder publiek te laten bereiken en om regionale en nationale poëziebevorderingsinitiatieven te verbeteren.

Wil je de verdediging van het proefschrift Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie bijwonen via de livestream en/of die dag een link ontvangen naar de gratis online publicatie van het proefschrift als e-boek? Vul dan dit formulier in.

Voor meer informatie, zie website Universiteit Utrecht.

Foto’s v.l.n.r.: Omslag boek Poëzie buiten het boek – foto: Sanne Donders. Omslagontwerp: Elgar Snelders; Kila van der Starre met straatpoëzie – foto: Myrthe van Veen; Verdere foto’s straatpoëziewandeling met Kila van der Starre