ROSANNA Fonds | ROSANNA Fund

— for English, see below —

ROSANNA Fonds

DE DEADLINE voor het ontvangen van aanmeldingen voor een ROSANNA Fonds Beurs komt eraan: 1 december 2018!

Het ROSANNA Fonds ondersteunt getalenteerde kansarme vrouwelijke studenten en onderzoekers bij hun carrière aan de Universiteit Utrecht. Het fonds biedt vrouwelijke studenten en onderzoekers financiële steun om hun academische ambities te verwezenlijken. Het ROSANNA Fonds zet zich in om hoger onderwijs toegankelijker te maken voor vrouwen, zodat een getalenteerde wetenschapster niet buiten de boot valt door een tekort aan financiële middelen.

Geïnteresseerd in een beurs? Het ROSANNA Fonds geeft kortlopende beurzen tussen de € 2.500 en € 5.000. Het toegekende bedrag hangt af van de financiële situatie van de kandidaat, de academische loopbaan, en haalbaarheid van de plannen. Een beurs van het ROSANNA Fonds kan per kandidaat verschillen, afhankelijk van de specifieke behoeften van de kandidaat.

Voor meer informatie, ga naar onze website, of stuur een email.

Interesse om donateur te worden? Klik hier.

Met vriendelijke groet, Prof. Rosi Braidotti en Prof. Anneke Smelik

ROSANNA Fund

The DEADLINE for the ROSANNA Fund Scholarship applications is coming up: December the 1st, 2018!

The ROSANNA Fund supports talented and disadvantaged women students and researchers who intend to build their careers at Utrecht University. The fund offers women students and researchers financial support to help them achieve academic success. The ROSANNA Fund wishes to make higher education more accessible to women, so that no female researcher has to be excluded because of limited financial means.

Interested in applying for a scholarship? The ROSANNA Fund offers short-term scholarships between € 2.500 and € 5.000. The awarded amount depends on the candidate’s financial situation, academic record, and feasibility of the plans. A ROSANNA Fund scholarship can differ for each candidate, depending on the specific needs of the candidate in question.

For more information, please visit our website or send an e-mail.

Interested in giving a donation? Please click here.

With best wishes, Prof. Rosi Braidotti and Prof. Anneke Smelik