De academicus als bloemlezer – Workshop contemporaine Nederlandstalige poëzie

Datum & tijd: Vrijdag 18 november, 13.15-17.00
Locatie: Universiteit Utrecht, Drift 25 – zaal 105.
Voor: Promovendi en Research Master studenten die lid zijn van OSL, hebben voorrang bij inschrijving.
Docenten: Jeroen Dera (RUN/UU) & Kila van der Starre (UU)
ECTS: 1
Registratie

In deze workshop maak je kennis met onderzoek naar de contemporaine poëzie uit Nederland en Vlaanderen. Ook denk je na over de vraag welke rol literatuurwetenschappers hebben in de canonisering van contemporaine literatuur.

Centraal staat het boek Dichters van het nieuwe millennium (Vantilt, 2016), dat deze zomer verscheen onder redactie van Jeroen Dera, Sarah Posman en Kila van der Starre. Daarin wordt het werk van 24 hedendaagse Nederlandstalige dichters door even zoveel letterkundigen geanalyseerd, zowel inhoudelijk als formeel. In het eerste deel van de workshop reflecteren we op de keuzes die de samenstellers hebben gemaakt. Waarom is de ene dichter wel opgenomen en de andere niet? Welke criteria zijn daarbij aangelegd, zowel poëzietheoretisch (poëtica, singulariteit, plaats in de traditie) als ideologisch (gender, culturele herkomst, politieke overtuigingen)? Abstraherend van Dichters van het nieuwe millennium zullen we aan de hand van deze vragen te spreken komen over de literair-historische en ideologische implicaties van literatuurwetenschappelijk redactiewerk.

In het tweede deel van de workshop verleggen we de focus naar de contemporaine Nederlandstalige poëzie zelf. Welke trends kunnen aangewezen worden in Dichters van het nieuwe millennium, welke onderzoeksvragen leveren deze op en wat gebeurt er als we werk van niet-opgenomen dichters met die resultaten confronteren?