Dissertation Defences

Promotie – Kila van der Starre (Universiteit Utrecht)

Kila van der Starre (Universiteit Utrecht) Talen, Literatuur en Communicatie) verdedigt haar proefschrift Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie op vrijdag 12 februari 2021 om 16:15 uur aan de Universiteit Utrecht. Poëzie buiten het boek Poëzie maakt deel uit van ons dagelijks leven. Mensen gebruiken gedichten om te rouwen, troosten, onderwijzen, herinneren, liefde te […]

Proefschrift: Erinnerung und Identität. Literarische Konstruktionen in Doeschka Meijsings Prosa

Doeschka Meijsing publiceerde romans, korte verhalen, poëzie en essays waarvan slechts enkele zijn onderzocht. Christina Lammer legde zich in haar proefschrift toe op de narratieve strategieën van Meijsing. Lammer onderzocht in hoeverre herinnering en identiteit in werking treden in een corpus van 33 verhalen, vrijwel het gehele proza van Meijsing.

Promotie – Lisanne Snelders (Universiteit van Amsterdam)

6 juli 2018 | Universiteit van Amsterdam
Dit proefschrift is een onderzoek naar de politiek van de literaire herinneringscultuur rond Nederlands-Indië. De centrale these is dat de culturele herinnering aan Nederlands-Indië gecompartimentaliseerd is: verschillende perspectieven op de koloniale geschiedenis in voormalig Nederlands-Indië worden nauwelijks in samenhang begrepen, maar worden als het ware in afzonderlijke compartimenten geplaatst.

Promotie – Alex Rutten (Open Universiteit)

8 juni 2018 | Open Universiteit, Heerlen
De criticus, journalist en schrijver Dr. P.H. Ritter Jr. (1882-1962), die in zijn tijd een nationale bekendheid was, staat centraal in het proefschrift ‘De publieke man: Dr. P.H. Ritter Jr. als cultuurbemiddelaar in het interbellum’ van Alex Rutten, letterkundig onderzoeker aan de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit. In zijn proefschrift laat Rutten zien hoe Ritter het volk gedurende zijn leven probeerde op te voeden met behulp van nieuwe media en organisaties. Op vrijdag 8 juni 2018 verdedigt Rutten zijn proefschrift.

Promotie – Corina Koolen (Universiteit van Amsterdam)

‘Kijk nu eens daadwerkelijk naar literaire kwaliteit’ Stereotypen belemmeren eerlijke beoordeling vrouwelijke auteurs Datum: vrijdag 18 mei 2018 om 11.00 uur. Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam Promotoren: prof. dr. L.W.M. Bod en prof. dr. K.H. van Dalen-Oskam Het literaire werk van vrouwen wordt nog altijd minder literair gevonden dan dat van een […]

Promotie – Jeroen Dera (Radboud Universiteit Nijmegen)

14 juni 2017
Het is tegenwoordig normaal dat schrijvers op radio of televisie vertellen over hun nieuwste boek. Maar hoe ontstond die traditie? Jeroen Dera dook de omroeparchieven in om vroege literatuurprogramma’s op de Nederlandse radio (1923-1940) en televisie (1951-1975) te ontdekken. Daarbij stuitte hij op bijna 2000 radio-boekenhalfuurtjes en ruim 250 literaire televisieprogramma’s.

Promotie – Marieke Winkler (Radboud Universiteit)

Geleerd of niet. Literatuurkritiek en literatuurwetenschap in Nederland sinds 1876 Datum: Maandag 15 mei om 12.30 stipt Locatie: Academiezaal Aula – Radboud Universiteit Nijmegen De taakverdeling tussen de literaire criticus en de literatuurwetenschapper lijkt helder: de criticus beoordeelt het literaire werk op basis van persoonlijke en subjectieve maatstaven, de wetenschapper streeft juist een algemeen geldende […]