Master class – Dominique Maingueneau (Sorbonne)

Master class discourse analysis door Dominique Maingueneau (Sorbonne)

Datum: vrijdag 22 maart 2013
Tijd: 14.00 u – 17.30 u
Locatie: Bungehuis 1.01, Spuistraat 210, Amsterdam
Voertaal: Engels
Borrel na afloop

Op vrijdag 22 maart 2013 verzorgt prof.dr. Dominique Maingueneau een Master class over discourse analysis voor promovendi en researchmaster studenten. Maingueneau is dé grote Franse specialist op het terrein van de discourse analysis en verbonden aan de Sorbonne (Parijs).

De vraag hoe de discourse analysis ons kan helpen in het blootleggen van patronen van taalgebruik, het spreken als activiteit, of de constructie van autoriteit en identiteit in literaire teksten, wordt in het huidige literatuuronderzoek veel gesteld. De praktische toepassing van de discourse analysis echter blijft – ondanks de vele theorieën die voorhanden zijn – nogal eens diffuus en inuïtief. Maingueneau ontwikkelde met behulp van  centrale begrippen uit de linguistiek (zoals enonciation, shifters, deiktische woorden, aspectualisation, reported speech) een theoretische invalshoek voor het blootleggen van patronen in teksten die breed inzetbaar is. Hij benadert daarbij de literaire vanuit het oogpunt van communicatie en  beschouwt de literaire tekst als onderdeel van een grotere groep teksten (waaronder ook journalistieke, politieke, historische teksten). Met andere woorden, de literaire tekst is voor hem een vorm van discours en de analyse van het literaire discours is onderdeel van de discourse analysis in het algemeen.

Professor Maingueneau zal tijdens de Master class de hoofdpunten uit zijn theorieën uiteenzetten. Het begrip self-constituing discourse neemt daarin een centrale plaats in.
Deelnemers lezen ter voorbereiding een drietal (engelstalige) artikelen van Maingueneau: ‘Analysing Self-constituting Discourses’ (1999), ‘Analysis of an academic genre’ (2002) en ‘Multiculturality in discourse analysis: The ‘French’ example’ (2010/2011). Bij aanmelding worden de artikelen digitaal toegestuurd.

Aanmelden voor de Master class kan door een mail te sturen naar Eloe Kingma (OSL-fgw@uva.nl)