Book announcement – Cahier voor literatuurwetenschap ‘Grote gevoelens in de literatuur’

Zopas verscheen het zevende Cahier voor Literatuurwetenschap, dat de neerslag is van een van de onderzoeksdagen die de Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap (VAL) jaarlijks organiseert. Het cahier heeft als thema “Grote gevoelens in de literatuur” en vormt de eerste wetenschappelijke studie in het Nederlandse taalgebied die de emotional turn binnen de cultuurwetenschappen behandelt vanuit het oogpunt van historische én moderne literatuurwetenschap.

Grote gevoelens waren lange tijd taboe in de literatuurstudie. Ze werden immers geassocieerd met hol pathos, geforceerde retoriek en zelfs met melodrama en sentimentaliteit. Deze bundel essays breekt een lans voor een hernieuwde studie van hevige gevoelens in de literatuur door ze te benaderen vanuit een vergelijkend perspectief en aan de hand van nieuwe methodes, zoals de history of emotions, de affecttheorie en de narratologie. Tegelijk werpen deze teksten een kritisch licht op de gevoelscultus die onze romantische literatuuropvatting domineert, en op de rol van hevige emoties hierin. Technologische vernieuwingen en economisering maken de allerindividueelste gevoelens en sentimenten immers steeds toegankelijker. Daarom is zowel binnen de historische literatuurstudie als de studie van actuele literatuur en performance het gevoel een opvallend zwaartepunt van kritisch en interdisciplinair onderzoek geworden.

Tobias Hermans, Gunther Martens & Nico Theisen (red.), Cahier voor Literatuurwetenschap, ‘Grote gevoelens in de literatuur’. Gent, Academia Press, 2015. ISBN: 9789038225616, pp. 157. Kostprijs: €24,99.