Gepco de Jong | Kritisch denken: een innovatief concept voor het literatuuronderwijs

Gepco de Jong | Kritisch denken: een innovatief concept voor het literatuuronderwijs | Universiteit Leiden (Tilburg University) | Promotor/ co-promotoren: Prof. dr. Yra van Dijk (promotor), Dr. Sander Bax (co-promotor) & Dr. Rian Aarts (co-promotor) | September 2021 – Mei 2025

Literatuuronderwijs laat de leerling kennismaken met situaties buiten de eigen leefwereld en is daarmee een belangrijke schakel in de persoonsvorming. Een sterk ontwikkelde kritische denkvaardigheid is een onmisbare factor in dit proces. Kritisch denken is een nuttig instrument in het literatuuronderwijs, maar daarnaast ook een essentiële academische vaardigheid waarvan de ontwikkeling vroegtijdig moet worden ingezet. Dit onderzoek adresseert de implementatie van kritisch denken in het literatuuronderwijs, met als doel het kritisch denkvermogen van de leerlingen te versterken en daarmee de literaire competentie van de leerling te verbeteren.

De opbrengst van dit onderzoek is een theoretisch onderbouwd didactisch concept én lesmateriaal waarin het bewust kritisch denken gestimuleerd wordt. Docenten kunnen concept en materiaal inzetten in de verschillende fases van de leesontwikkeling van de leerling. Tijdens het gehele onderzoek wordt gewerkt vanuit de principes van Educational Design Research. Deze methodiek zorgt voor een structurele evaluatie en de daaropvolgende bijstelling.