Promotie Willemijn van der Linden (RU) – Over de grenzen van autoriteit

Over de grenzen van autoriteit: literaire gezagsverhoudingen tussen natuurwetenschappen, religie en geesteswetenschappen in De ontdekking van de hemel (1992) van Harry Mulisch

  • Datum: woensdag, 6 juli 2016
  • Tijd: vanaf 14:30
  • Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Faculteit der Letteren, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
  • Promovendus: Willemijn van der Linden (MA)
  • Promotor: prof. dr. J. Joosten

In de internationale bestseller De ontdekking van de hemel (1992) van Mulisch is de autoriteit van natuurwetenschappen en technologie een belangrijk thema. De roman bevat vele referenties aan het belang van natuurwetenschappelijk onderzoek, technologische innovaties, en diens geschiedenis, vaak in relatie tot andere disciplines en praktijken zoals religie, geesteswetenschappen en literatuur. Op die manier mengt de roman zich in publieke debatten over de culturele betekenis en relevantie vannatuurwetenschappen en technologie, die hun wortels hebben in de negentiende eeuw. In haar proefschrift betoogt Willemijn van der Linden dat literatuur een belangrijke rol speelt in de beeldvorming van natuurwetenschappelijk gezag. Op grond van een exemplarische casestudy van De ontdekking van de hemel toont ze aan dat romanliteratuur de veronderstelde superioriteit van natuurwetenschappelijke kennis ten opzichte van andere disciplines kan bevestigen, bekritiseren én relativeren.

Biografie: Willemijn van der Linden (Amersfoort, 1984) studeerde Nederlandse Taal en Literatuur aan de Universiteit Utrecht. In 2007 studeerde ze cum laude af op een onderzoek naar literaire representaties van natuurwetenschappelijke kennis. Tussen 2007 en 2015 was zij als docent verbonden aan de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Sinds augustus 2015 woont en werkt Van der Linden in Buenos Aires, Argentinië.