Ravenstein semimar – Writing Novels, Writing Lives, Writing Continents

Ravenstein Seminar 2013 – Writing Novels, Writing Lives, Writing Continents

Datum: 10 en 11 januari 2013
Locatie: Universteit van Tilburg,
On Thursday the Seminar takes place in zaal C 186 Ruth First – in the Cobbenhagen-building. On Friday the seminar takes place in zaal DZ 004 – in the Dante-building. Drinks on Thursday are at NS16 near the station. Subsequently the conference diner is at Het Elfde Gebod
Website Ravenstein Seminar
Ravenstein 2013 – Programme

Op 9 januari is speciaal voor RMA studenten een introductieprogramma georganiseerd.
Ravenstein 2013 Introductory programme
Locatie
: Universteit van Tilburg, Zaal DZ 08

Na zijn dood, in de jaren zestig van de vorige eeuw, is de geest van de auteur eigenlijk nooit echt weggeweest. De laatste jaren lijkt de reductionistische benadering van literatuur tot een tekst die geïnterpreteerd  moet worden zelfs weer plaats te maken voor een terugkeer naar het leven van de auteur. Daarbij gaat het niet om eendimensionaal biografisme dat de levenswandel van de auteur aanvoert als de allesverklarende factor voor het literaire werk. Veeleer ligt de nadruk op de creatieve wisselwerking tussen literair werk en leven, maatschappij en tijd. Dit vanuit de gedachte dat literatuur niet alleen voortkomt uit de belevingswereld van de auteur, maar dat de auteur zijn of haar leven, persoonlijkheid en omgeving kan ‘herschrijven’ en ‘herscheppen’. 

Tegenwoordig valt er een toename van een hybride literatuurvorm te constateren, waarin niet zelden de geschiedenis van een continent wordt beschreven, vermengd met het levensverhaal van een auteur. Dit heeft geleid tot een groeiende kritische belangstelling voor de figuur van de auteur en autobiografische genres – gevoeglijk gevat onder de term lifewriting – maar ook voor de manier waarop narratieve technieken worden ingezet in zowel fictie als non-fictie. Het thema Writing Novels, Writing Lives, Writing Continents benadert deze actuele tendens vanuit verschillende perspectieven: vanuit de auteur, vanuit het werk zelf en vanuit de maatschappelijk-politieke context waarin het werk ontstaat.

Het jaarlijkse OSL Ravenstein Seminar is een tweedaags congres voor alle geïnteresseerde promovendi en rma’s. Aan de hand van een actueel en breed thema presenteren zowel jonge, getalenteerde onderzoekers als gevestigde wetenschappers hun lopende projecten. Daarbij is er specifieke aandacht voor de grenzen en raakvlakken met aanpalende disciplines. De opzet van het OSL Ravenstein Seminar biedt bij uitstek de gelegenheid om twee dagen lang intensief maar informeel met andere onderzoekers van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen binnen de literatuurwetenschappen. Dit jaar vindt het OSL Ravenstein Seminar plaats op 10 en 11 januari 2013, aan de Universiteit van Tilburg.

Registration:

Please send an e-mail to Eloe Kingma at osl-fgw@uva.nl including the following information:

  • Name & affiliation
  • Short bio (max. 150 words, in English)
  • Do you want us to book a shared double room in the Ibis hotel in Tilburg for the 10th of January?
  • If so, do you have a preference for a roommate?

Welcome