Werken in de (geestes)wetenschap

RMa/PhD/Postdocs Masterclass
KNIR – Rome
11 – 19 juni 2018

Sluitingstermijn kandidaturen: 1 maart 2018

Inhoud
In deze Masterclass zal Frits van Oostrom zijn passie voor het werken in de wereld van de wetenschap delen met een select gezelschap jonge academici die hij in hun zekerheden en onzekerheden ten aanzien van hun toekomst in en buiten de wetenschap wil coachen.

De uitdagingen waarvoor jonge academici staan zijn niet gering: de intrinsieke druk van het vinden van het passende onderwerp; het afbakenen en uitgraven daarvan; de curieuze mengvorm van vrijheid en gebondenheid; de spanning tussen droom en daad in onderzoek – ze maken dat promovendi en postdocs onder aanmerkelijke (tijds)druk werken. En daarnaast het ongewisse, competitieve loopbaanperspectief, en daarmee samenhangende fricties tussen wat erbij hoort en goed voelt.

Toch zijn er steeds weer jonge mensen die vol overtuiging kiezen voor een leven in de wetenschap. Onderzoek doen, het volgen van de eigen fascinaties en daaraan je beste krachten geven, is en blijft nu eenmaal voor degenen die daarvoor bewerktuigd zijn een levensvervulling zonder weerga. Het is niet de geringste overeenkomst tussen wetenschap en kunst: dat ze zowel hun uitvoerders intens genot kunnen bezorgen als voor een breed publiek van grote waarde kunnen zijn. Aldus bezien zijn wetenschappers onverminderd geluksvogels. Gelukkig maar: de samenleving heeft ze nodig, ook al lijkt zij zich daarvan niet steeds bewust.

Over ideaal en werkelijkheid van wetenschapsbeoefening zal Frits van Oostrom in de unieke vrije ambiance van het Nederlands Instituut te Rome graag in gesprek gaan met jonge beoefenaren. Zowel de interne als externe grandeur en misère van de wetenschap zullen aan de orde komen. Van kansen en tegenslagen bij het doen van onderzoek, via de wetenschapscommunicatie (binnen de wetenschap en voor een breed publiek) tot en met denken, doen en laten in loopbaanperspectief. Iets concreter: afbakening, planning en volharding bij het onderzoek; schrijven, publiceren en spreken; zelfontplooiing, dienstverlening en scoren. Zijn daar recepten voor, en do’s en don’ts? Wat zijn nu eigenlijk de ideale competenties van de goede wetenschapper, en kan een mens zich daarin oefenen?

Frits van Oostrom wil zijn passie, visie en ervaring dienaangaande openhartig delen met de deelnemers. Indringende plenaire gesprekken zullen de hoofdmoot vormen, naar aanleiding van voorbereidende lectuur, concrete casus en presentaties in de groep. Daarnaast zal er voldoende ruimte zijn voor individueel advies en coaching. Het perspectief is professioneel, maar het persoonlijke zal niet buiten de orde zijn. De stad Rome staat garant voor een onuitputtelijke hoeveelheid prikkels maar belooft ook de noodzakelijke ontspanning op subliem niveau. Hoofddoel is een aantal inspirerende, memorabele dagen, van waaruit de deelnemers naar eigen keuze verder kunnen.

Cursusbeschrijving
Ter voorbereiding op deze Masterclass lezen de deelnemers een aantal teksten en voeren naar aanleiding daarvan een opdracht uit. De negendaagse Masterclass te Rome start op maandag 11 juni en eindigt op woensdag 19 juni, en omvat plenaire discussies en presentaties, deels in het KNIR en deels op locatie in de stad, alsmede coachingsbijeenkomsten in kleinere groepen en op individuele basis. Aan het einde van de Masterclass presenteren de deelnemers een conceptversie van een door hen uit te voeren en nader te bepalen project, dat een maand na afloop van de Masterclass in definitieve vorm wordt afgerond.

Studiepunten
5 ECTS, toegekend na afronding van de definiteve versie van het eindproject.

Beoordeling
Bijdrage aan de debatten, presentaties in groepsverband en individueel, (aandeel in) afsluitend project dat uiterlijk een maand na afloop van de Masterclass in Rome wordt afgerond.

Taal
Nederlands

Toelating
Tot deze Masterclass wordt een maximum van 15 deelnemers toegelaten op basis van een selectie. Voor toelating komen in aanmerking jonge academici uit alle disciplines die een Bacheloropleiding hebben afgerond: (R)MA studenten, AIO’s, postdocs en overige jonge onderzoekers al dan niet met een dienstverband binnen een onderzoeksinstelling.

Cursusgeld
Alle geselecteerde deelnemers hebben kosteloos toegang tot deze Masterclass.

Beurzen
Studenten en medewerkers afkomstig van de KNIR partneruniversiteiten (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen) krijgen een KNIR beurs: deze omvat gratis verblijf op het KNIR en een forfaitaire reiskostenvergoeding van € 100,-. Alle overige uitgaven zijn voor eigen rekening.

Overige deelnemers dienen de kosten van reis en verblijf op het KNIR zelfstandig te financieren. De kosten van het verblijf op het KNIR gedurende deze Masterclass (8 nachten) bedragen € 160 p.p.

Kandidaatstelling
Belangstellenden kunnen zich tot 1 maart 2018 kandidaat stellen voor deelname aan deze Masterclass. Bericht over toelating volgt in de tweede helft van maart 2018. Bij de kandidaatstelling (via onderstaande link) dienen belangstellenden hun CV en een motivatiebrief in te leveren, alsmede (in het geval van studenten) een recent overzicht van hun studieresultaten.

Voorzieningen te Rome
Alle deelnemers worden gehuisvest in het Koninklijk Nederlands Instituut Rome, gelegen aan de rand van het stadspark Villa Borghese gesitueerd op loopafstand van het historische centrum van de stad. De accomodatie omvat gemeenschappelijke slaapkamers en sanitaire voorzieningen (inclusief was- en droogmachines), alsmede een grote woonruimte en keuken waar maaltijden kunnen worden bereid. Alle bewoners van het KNIR hebben permanent toegang tot de bibliotheek, de academische lounge en de tuinen, alles voorzien van internettoegang (Eduroam).

Nadere inlichtingen
E-mail: secretary@knir.it
Telefoon: (+39)063269621

Meer informatie en aanmelden: https://www.knir.it/nl/tile/masterclass-frits-van-oostrom/

Humanist and Scholastic Roots of Early Modern Philosophy

RMa/PhD/Postdocs Masterclass
12 – 19 March 2018
KNIR ROME
Deadline for applications: 15 January 2018

Description
The rise of early modern philosophy and science continues to be one of the most fascinating chapters in the history of Western thought. Scholars have slowly begun to appreciate the complicated lines of transmission of ideas and knowledge throughout a period traditionally divided into (late-)medieval, Renaissance and early modern. Rather than debating what is typically medieval or typically Renaissance, recent scholarship tries to transcend chronological boundaries, considering the time between roughly 1400 and 1700 as one long period rather than as three consecutive periods with uncertain and essentially contested beginnings and endings. Scholars focus not only on what is new in the seventeenth century but also on how this new thinking by self-styled novatores was rooted in earlier scholastic and humanist traditions. The traditional story of a gradual, linear replacement of one paradigm of thinking (Aristotelian scholasticism) by another (mechanistic philosophy) is now rejected as simplistic. Even in the seventeenth century Aristotelian scholasticism was certainly not always a retarded, conservative force but could challenge the new philosophy in interesting ways. Moreover, while often downplayed as mere men of letters, humanists not only uncovered the heritage of classical Antiquity, thereby vastly expanding the philosophical horizon, but they also had convictions and ideas that were anything but philosophical neutral. Arguably, their ideas about language, culture and history laid the foundation for textual and Biblical criticism associated with the Early Enlightenment (another controversial concept of periodization). More generally, their critique of scholastic thought and language was a critical factor in the slow demise of a once powerful paradigm, and as such repeated and developed by early-modern philosophers. In short, the legacy of what we term late-medieval and Renaissance thought in early-modern philosophy is a rich and vastly complicated object of study. This masterclass will examine some key examples of this legacy, focusing on natural philosophy, psychology (the study of the soul and cognition), metaphysics, and language and argumentation.

Course information
The Masterclass is organized in the framework of Lodi Nauta’s Spinoza Prize Project and takes place during Nauta’s stay as Fellow of the Royal Netherlands Institute in Rome. The dates are 12-19 March 2018. It consists of 4 days of reading and discussing texts in the morning and excursions in the afternoon to places in Rome of interest to historians of philosophy. This is followed by a weekend of self-study and the writing of a first draft of the essay. The final essay will be submitted within one month after the stay in Rome.

Staff
Prof. dr Lodi Nauta (coordinator; RUG), Dr Han Thomas Adriaenssen (RUG), Dr Davide Cellamare (RU) and Prof. dr Carla Rita Palmerino (RU).

Credits
5 ECTS, assigned upon completion of the final essay.

Assessment
Active contribution to discussions, and a final essay, to be submitted within one month after the stay in Rome.

Course language
English

Admission
The master class is open to a maximum of 12 selected students in philosophy or history (in particular history of science or history of ideas) at (R)MA or PhD-level, as well as to early career researchers.

Fees
Tuition is free for selected participants. Dutch participants of the KNIR partner universities may be eligible for KNIR bursaries covering all expenses (see below). Other participants are required to cover their stay in the KNIR at their own expenses.

Bursaries
Selected participants from KNIR partner universities (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen) are eligible for KNIR bursaries, comprising all expenses related to the master class (tuition, lodging in Rome, conference fees, etc.). Personal expenses, including meals, are not included. Students receive a €100 reimbursement of their expenses for travelling to Rome after submission of their final essay.

Applications
Applications are welcome until 15 January 2018. Notice on acceptance will follow before 25 January 2018. This will include information on the selection for KNIR bursaries. Candidates can apply by filling out the application form via the link below, submitting a motivation letter, a recent CV and an updated overview of study results.

Facilities in Rome
All participants will be housed at the Royal Netherlands Institute in Rome’s Villa Borghese Park. From there, it is only a short walk to the historical centre of Rome. The KNIR accommodation consists of shared bedrooms and bathrooms, and includes a living and dining space, a large kitchen, washing machine and wireless internet. All residents have 24/7 access to the library and gardens of the Royal Netherlands Institute.

More info
E-mail: secretary@knir.it
Phone: (+39)063269621

More information and registration; https://www.knir.it/nl/tile/masterclass-lodi-nauta/

Exploring Integrated Arts & Culture Research – Smart Culture Conference 2017

23 & 24 November 2017
De Rode Hoed, Keizersgracht 102 Amsterdam

The ‘Exploring Integrated Arts & Culture Research’ – Smart Culture Conference 2017 is an academic work conference which aims to inspire and connect professionals who work on the crossroads of science, arts and culture. The conference will feature a full programme of keynotes, discussions and NWO arts & culture project presentations in themed sessions presented by academics and practitioners.The main focus of the conference is to explore the added value to science of knowledge as generated within museums as well as knowledge generated through artistic research thus taking humanities research to the next level.

The key aims of the Smart Culture Conference 2017 are to:

• explore new roads that emerge when researchers from the science, culture and arts and museum community join forces;
• offer inspiration;
• share knowledge and experience.

Over the past years the organising partners have invested in innovative research programmes (e.g. Smart Culture – Arts and Culture [in Dutch] and Museum Grants) to further cooperation between science, museums, culture and arts. Academic and artistic knowledge as well as science generated through museum researchers will offer new perspectives. Various topics will be addressed by researchers of the current projects sharing their insights on themes such as ‘knowledge and (re)cognition’, ‘society and narratives’, ‘music and (renewed) audience involvement stimulating active participation in a changing society’ or ‘makers and discourse’. At the conference all presenters will be requested to focus on the fundamental research question of their projected and/or already accomplished research project.

International keynote speakers reflect on the artistic research landscape in the Netherlands from an international perspective, researchers share their insights and present their projects and finally the public is invited to participate in plenary sessions.

The ‘Exploring Integrated Arts & Culture Research’ – Smart Culture Conference 2017 welcomes researchers from universities and universities of applied sciences in arts and culture, professionals from museums and heritage institutions, policy makers, and other relevant societal partners.

More information: http://smartculture.nwo-aanmelden.nl/

The Third LACE Winter School

Uses of Narrative

22.-26.01.2018
University of Tartu, Estonia

Students and researchers interested in storytelling and narrative are invited to come together in Tartu, Estonia, to take part in the third LACE Winter School on the Uses of Narrative. With some of Europe’s leading narrative scholars as speakers, as well as contributions from a wide array of disciplines and practices, the Winter School will showcase cutting-edge research and explore the uses of narrative: what do individuals and societies ‘do’ through their use of narratives? What methods should we apply to study the widespread and diverse forms of narrative in culture? The winter school is open to graduate students of literature, art and media studies, sociology, journalism, and all other fields.

Background and themes

In the 1980-90s, the study of narrative became an expanding area of interdisciplinary research in rapid development which produced a real explosion of knowledge in a wide range of academic disciplines. Narratological tools have been used to study historical, scientific, political discourses and to explan human behavior. Films, TV series, comic books, and videogames offered rich material for narrative analysis.

The narrative turn brought with it a great interest in narrative fiction as a ‘laboratory’ (Ricoeur) where experimentation with forms of action, value and judgment takes place. Beyond the academe, fiction and those who studied it received much attention in the fields of psychology, counselling, journalism and management, where insights from narratology were used to inform professional practices, often under the umbrella term storytelling.

Contents

 • The Winter School will in particular zoom in on:
 • Narrative and cognition;
 • Narrative and negotiation of values;
 • Narrative across media;
 • Catastrophe and disaster narratives;
 • Narrative hermeneutics and autonarration;
 • Transdisciplinary studies of narrative;
 • Applied Narratology.

Lecturers: Jan Alber, Jan Baetens, Helena Buescu, Evelyn Gius, Marina Grishakova, Stefan Kjerkegaard, Liesbeth Korthals Altes, Robert Kurvitz & Märten Rattasepp, Donata Meneghelli, Sjoerd-Jeroen Moenandar, Domingo Sánchez-Mesa Martínez.

The Winter School is organized by the university network LACE (Literature and Change in Europe), including the Universities of Aarhus, Bologna, Granada, Groningen, Leuven, Lisbon and Tartu.

Academic coordinators: Prof. Marina Grishakova, Dr. Jaak Tomberg

Organizing commitee: Agnes Neier, Hanna Linda Korp, Remo Gramigna, Karl Jaagola, Siim Sorokin

The event is supported by the Estonian Research Council (Grants PUT1481 and PUT1494), and by the European Union European Regional Development Fund (Centre of Excellence in Estonian Studies).

More information: http://www.narrative.ut.ee/

Call for Papers essay cluster a/b: Auto/Biography Studies

“‘America’ in the Performance of Identity in the British Rock Memoir”

The contemporary rock memoir attracts attention as both a very productive and increasingly varied sub-genre of life writing – the more so in the Anglo-American context, especially where it concerns subjects who were at the peak of their powers in the 1960s, ’70s and ’80s. The current vogue for autobiographical retrospection in print media may be explained by the rock stars’ urge to set the record straight after a lifetime of mythologization by fans, critics and the media. Indeed, a great number of these memoirs focus on the sources of their authors’ authenticity.

Rock stars often anchor their life narratives by writing about their geographical backgrounds as sites of origin of their musicianship and artistry. In the British rock memoir, the fascination with ‘America’ (and/ or the fear of Americanization) plays an important role in the construction or performance of identity in relation to place. In the early to mid-twentieth century, including the period in which the life writing rock stars were born, British popular culture considered itself as lagging behind the US film and music industries. Up until the British Invasion of the 1960s, pop music produced in the UK certainly could not compete with the likes of Elvis Presley – not on a global scale, at least. It comes as no surprise, then, that to this day, many British rock stars have an ambivalent attitude towards America: they are in awe of its musical heritage as much as they are bent on emphasizing their Britishness. A case in point is Ray Davies’ continuous positioning of himself vis-à-vis American (popular) culture in a variety of forms – most recently, his 2013 memoir Americana and the 2017 album of the same name.

With the aim of publishing an essay cluster in a/b: Auto/Biography Studies we are seeking articles that explore the question of how representations of America function in performances of identity in contemporary life narratives by British rock stars. We welcome contributions that investigate which Americas are represented (as a physical space perhaps, and if so, which spaces or landscapes specifically), and how imaginings of America are invested with symbolic meaning – for instance, as the ‘British Other’, or rather as a culture, set of ideas or ideology British rock stars identify with. No less significant would be the issue of how representations of America in rock memoirs relate to their authors’ reflections on American (pop) culture and music in other ego documents or media such as interviews. In all of these questions ‘America’ refers to the images of the country, its culture and its people created by the life writing texts, which we understand as products of what Sidonie Smith calls “narrative performativity” (Life Writing in the Long Run, 2016: 262).

Dr Dennis Kersten and Professor Maarten Steenmeijer, Radboud University, the Netherlands

If you would like to contribute an article, please send an e-mail with your details and a 300-word abstract to Dennis Kersten en Maarten Steenmeijer (m.steenmeijer@let.ru.nl) before 15 January 2018.

Call for Papers – Transnational Perspectives on the Writing of Artists’ Lives, 19th-21st centuries

An Interdisciplinary Workshop

25-26 January 2018
University of Amsterdam

Some writers are so fascinated by other artists that they study their biographies and tell their life stories, in fictional or non-fictional form. Whereas artist’s lives have been written throughout the ages, they have become increasingly popular since the romantic period, with the rise of the artist-hero in the Künstlerroman. Many romantic and post-romantic writers portrayed an artist from their home country as iconic of the nation, thus establishing or consolidating a national cultural tradition. However, there are numerous examples of authors who wrote the life stories of writers, painters or musicians from countries other than their own:

Alexander Pushkin tells about the rivalry between two famous composers in his theatre play Mozart and Salieri (1830) ; André Maurois narrates the life story of Shelley in Ariel ou la vie de Shelley (1923); The Moon and Sixpence (1919) is a fictional biography of Paul Gauguin written by Somerset Maugham and Symphonie Pathétique (1935) is Klaus Mann’s biographical novel of Tchaikovsky. More recent examples are the literary biography of Jane Austen written by the Canadian novelist Carol Shields in 2001; Caryl Phillips’ Radio Play A Kind of Home: James Baldwin in Paris (2004) and Julian Barnes’s novel The Noise of Time (2016) in which he examines the biography of Shostakovich.

All these examples show literary writers who, in many different ways, construct their subject’s life stories in order to reflect on life and art and to define their own aesthetic position. Whether they criticize their ‘hero’ or identify with him/her as a formative model and make it their own, they establish a trans-national relation with this particular artist.

We will further investigate the dynamics of such transnational relations and appropriations in a two-day international workshop on artists’ biographies in the 19th-21st centuries. We will focus on the lives of artists, written by artists, such as literary biographies, biographical novels and operas or theatre plays that clearly rely on biographical elements.

We aim to examine four central issues:

 1. the various forms and usages of artist’s biographies. How and why do writers engage with the lives of other artists? Which elements are foregrounded and which elements are ignored in the life narrative they construct?
 2. the truth and fiction about an artists’ life. To what effect do writers fictionalize certain biographical elements? What kind of ‘truth’ do they convey through literary writing?\
 3. ]the historical development of the artist-hero in modern literature, literary biography and portraiture. Should we consider the romantic period as ‘tipping point’; a period in which artists begin to write about artists? Are there similar tipping or turning points in the twentieth century in the writing of artists’ lives?
 4. the transnational dynamics of identity formation. What is the importance of studying ‘foreign’ artist’s lives in the formation of artistic identities? To what extent does this contribute to the sense of belonging to a (trans)national, European or cosmopolitan artistic community? How do politics come into play here?

Proposals, no longer than 200 words, should be sent before 20 October 2017 to Suze van der Poll (S.vanderPoll@uva.nl ) and Marleen Rensen (M.J.M.Rensen@uva.nl).

Vacancy: Postdoctoral fellowship “Contemporary Literary Legacies of Slavery”

In connection with the research project Reading Slavery – Comparative Studies of the Literature of the Transatlantic Slave Trade (readingslavery.au.dk) at the Department of Comparative Literature, Aarhus University, the School of Communication and Culture invites applications for a postdoctoral fellowship (one year). The appointment begins on 1 January 2018 or as soon as possible thereafter

The postdoc project should address questions regarding the imprint of modern slavery (1440-) in contemporary literary culture. Either through contemporary uses of literary representations of slavery in different forms of cultural memory practice, or through contemporary reworkings of historical slavery and its repercussions in contemporary literature. In both cases, the project should reflect on the position and nature of literature and literary representations as memorial practices and their relation to historical slavery. Projects that address questions of comparison between different empires and histories of slavery will be of particular interest.

The successful applicant should have an individual project which is relevant for the collective research project, and is expected to collaborate closely with the other project members. The application should contain a research proposal for the postdoc project, indicating clearly how the project will complement the research agenda of the Reading Slavery project. Descriptions of no more than three pages are invited.

A limited amount of teaching in the department as well as a limited amount of administrative work in relation to the project will be expected. The successful applicant must be willing to be based in Aarhus.

PLEASE SEE here for more details:
http://www.au.dk/en/about/vacant-positions/scientific-positions/stillinger/Vacancy/show/930398/5283/

Nuclear Waste Weeks , Environmental Humanities Center

VU University Amsterdam

Nuclear waste is one of the major unsolved challenges of our time, raising an array of questions, from the possibilities and politics of storage and disposal, over deep time, to toxic sovereignty. In this series, we will grapple with the environmental, aesthetico-political and ethical dilemmas that emerge from the out-of-scale temporalities induced by radioactive matter that haunt our own era but also countless generations to come.The Nuclear Waste Weeks are a four-part series of events, jointly organised by the Environmental Humanities Center (CLUE+, VU), Anna Volkmar (PhD candidate at LUCAS, Leiden University) and Kyveli Mavrokordopoulou (PhD candidate at CRAL, EHESS), taking place during the months of October and November 2017 in Amsterdam.

The programme includes an afternoon of lectures (Friday 6 October) at the VU by philosopher Jantine Schröder (Belgian Nuclear Research Centre, Mol) and art historian Sven Lütticken (VU). Jantine Schröder, who is affiliated with the Belgian Research Center in Mol, will reflect on the idea of a final closure in the context of geological disposal sites, using the Belgian debate on nuclear waste as an example. Sven Lütticken is a lecturer in art history and criticism at the VU and will talk about artistic responses to the multifaceted problem of nuclear waste.

To see how this plays out in practice, we also organise a one day trip to Belgium (Friday 27 October), where we shall visit the HADES underground laboratory for high-level radioactive waste storage in Mol and the exhibition Perpetual Uncertainty, curated by Ele Carpenter (Goldsmiths) at the Z33 House for Contemporary Art in Hasselt. The group is limited to 17 participants. The places will be assigned on a first-come, first-serve basis (you can subscribe via email to a.volkmar at hum.leidenuniv.nl). Details on transportation and costs will follow through e-mail.

These events are accompanied by two film screenings (20 October and 3 November) and a study group meeting in which Phd students, early career researchers, and ResMA students are invited to share their research around the topics of nuclear waste and deep time.

For more information, see the EHC website: www.environmentalhumanitiescenter.com

 

Erasmus Birthday Lecture and Masterclass Peter Mack

MASTERCLASS PETER MACK: RHETORIC AS A GUIDE TO INTERPRETATION

17 November 2017 from 12:00 to 14:15 hrs
KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

This master class will examine the possibility of using the doctrines of rhetoric not for generating new texts but for analysing existing texts and images. Rhetoric invites us to think about the relationship between speaker, audience and subject matter, and provides a range of techniques for finding ideas and words suitable for persuading that audience.

The class will  consider the possible hermeneutic applications of a range of rhetorical teachings and will discuss the interpretation of a Renaissance poem, a scene from Hamlet, passages from Salman Rushdie’s The Moor’s Last Sigh, and paintings by Rembrandt (Bathsheba at Her Bath, 1654, Louvre) and Cézanne (Mont Sainte-Victoire, 1904-6, Kunsthaus Zürich) in this light.

Fifteen promising young graduate students (MA students and PhD candidates) will be selected to participate in this master class. Peter Mack will provide all participants with around 50 pages of material to read in preparation for the master class.

Registration through KNAW website: https://www.knaw.nl/en/news/calendar/Registration-master-class-peter-mack

If you are interested, please apply before 1 November 2017. We will let you know whether your application has been successful before 8 November 2017. Peter Mack’s public lecture Paraphrase, Paradox and Amplification in Agricola and Erasmus will take place later the same afternoon.

Bio: Peter Mack (Professor of English and Comparative Literature, Warwick University) studies Medieval and Renaissance European intellectual, cultural and literary history, and especially rhetoric. Most of his publications have been concerned with Renaissance rhetoric. They include Renaissance Argument: Valla and Agricola in the Traditions of Rhetoric and Dialectic (1993), Elizabethan Rhetoric (2002), Reading and Rhetoric in Montaigne and Shakespeare (2010), A History of Renaissance Rhetoric 1380-1629 (2011) and Rhetoric’s Questions, Reading and Interpretation (2017). Future plans include a book on the Uses of Literary Tradition.

——-

ERASMUS BIRTHDAY LECTURE
PETER MACK: PARAPHRASE, PARADOX AND AMPLIFICATION IN AGRICOLA AND ERASMUS

17 November 2017 from 16:00 to 17:30 hrs, drinks afterwards
VOC room, Oost-Indisch Huis, Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam

Please register via form to KNAW: https://www.knaw.nl/en/news/calendar/Registration-38th-Erasmus-Birthday-Lecture

The 38th Erasmus Birthday Lecture will concern Erasmus’s Paraphrases on the New Testament (1517-24), and in particular his paraphrases of Romans and Mark. The lecture will consider the ways in which the Paraphrases and their paratexts make use of the rhetorical techniques described in De copia (1512) and De ratione studii (1511).

The lecture will further discuss the various ways in which Erasmus reads the Bible texts and makes them available to his imagined audience, and will compare the Paraphrases with Rudolph Agricola’s Oration on Christ’s Nativity (1484) and Philipp Melanchthon’s Loci Communes (1521). The lecture was conceived as a tribute to Fokke Akkerman (1930-2017), teacher of Latin in Groningen, pioneering Agricola scholar, editor and translator of Spinoza, and long-term collaborator on the Erasmus edition.

Prior to the 38th Erasmus Birthday Lecture the master class Rhetoric As a Guide to Interpretation will be organized for MA students and PhD candidates.

Bio: Peter Mack (Professor of English and Comparative Literature, Warwick University) studies Medieval and Renaissance European intellectual, cultural and literary history, and especially rhetoric. Most of his publications have been concerned with Renaissance rhetoric. They include Renaissance Argument: Valla and Agricola in the Traditions of Rhetoric and Dialectic (1993), Elizabethan Rhetoric (2002), Reading and Rhetoric in Montaigne and Shakespeare (2010), A History of Renaissance Rhetoric 1380-1629 (2011) and Rhetoric’s Questions, Reading and Interpretation (2017). Future plans include a book on the Uses of Literary Tradition.

 

Psychoanalyse en Strips

5 en 7 oktober
Het Dolhuys, Haarlem

Donderdag 5 en zaterdag 7 oktober staat museum het Dolhuys in het teken van strips en psychoanalyse.

Op donderdagavond 5 oktober is er een mini-symposium over strips, psychoanalyse en kindertijd. Literatuurwetenschapper Yasco Horsman (Universiteit Leiden) zal daarbij spreken over stripkinderen, stripgezinnen, infantiel stripplezier en stripnostalgie. Psychoanalytica Sacha Marlisa zal uiteenzetten waarom het volgens de psychoanalyse maar niet lukt om onze kindertijd achter ons te laten. Vervolgens zal striptekenaar Joost Swarte in gesprek gaan met Yasco en Sacha over zijn eigen fascinatie met het medium strip, zijn eerste stripliefdes en andere onbewuste stripherinneringen.

Zaterdag 7 oktober zal het Dolhuys helemaal in het teken van strip en psychoanalyse staan, met een tijdelijke tentoonstelling, mini-colleges over psychoanalyse, workshops over psychoanalytisch tekenen, proefsessies psychoanalyse in een speciaal daarvoor ingerichte tipi, en twee ronde tafelgesprekken waarbij striptekenaars Marcel Ruijters (Troglodytes, Jheronimus, Het 9de eiland) en Aimee de Jongh (Snippers, Terugkeer van de wespendief) in gesprek gaan met psychoanalytici Hethy Roholl en Elke Teeuwen, stripjournalist Joost Pollmann (Volkskrant) en stripwetenschappers Rik Spanjers (UvA) en Erin La Cour (VU) over dromen en herinneringen in strip en psychoanalyse.

De dag wordt afgesloten met een gesprek tussen tekenaar Peter de Wit (Sigmund) en psychoanalytica Simone Logtenberg over psychoanalyse en humor.

Voor meer informatie zie: http://www.hetdolhuys.nl/agenda/symposium-ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet/  en http://www.hetdolhuys.nl/agenda/psychoanalyse-in-beeld