Seminar – The Future Continent: Perspectives on Contemporary African Literature

future

Dates: March 3 – June 2 (UvA)
This seminar aims to bring together research on African and African diasporic literature done at various Dutch universities across. It is not intended to provide a general introduction to African literature, but to study specific examples of African (oral) literary and cultural production in order to provide a lively and interdisciplinary perspective on African literature and the questions about the contemporary globalised present that it forces us to ask.

Onderzoekstutorial – Hoe is het om patiënt te zijn? Verhalen in de geneeskunde, de psychologie en de geesteswetenschappen

patient-2

Febr – maart 2017 / EC: 6

Uitgangspunt in deze tutorial is dat het verhaal niet alleen een kennisbron is, maar ook een instrument dat in de zorg kan worden ingezet. De tutorial bestaat uit twee componenten: studenten nemen deel aan een reeks seminarbijeenkomsten waarin ze relevante literatuur en casussen bestuderen, bediscussiëren en aan elkaar presenteren, en een onderzoeksproject waarin ze deelnemen aan, en reflecteren op, een behandelingstraject (een programma van vier weken waarin de zelfervaring van een adolescente patiënt met taaislijmziekte wordt gesimuleerd).

Promotie – Daan Rutten (Universiteit Utrecht)

daan-rutten

16 December 2016
Daan Rutten ontwikkelde een oorspronkelijke visie op het werk van Willem Frederik Hermans, waardoor deze auteur – die vandaag vaak even gecanoniseerd als versteend lijkt – opnieuw ontdekt, gelezen en begrepen kan worden. Wat

OSL Award 2016: Call for Submissions (Deadline extension)

Print

Submissions until November 30, 2016
Each year, OSL rewards one of its members with an OSL Award for the publication of an excellent scholarly book or article. Founded at the occasion of the school’s 20th anniversary in 2015 and reflecting a rich tradition of distinguished scholarship at OSL, the Award is intended to acknowlegde original and innovative contributions to the field of literary studies and to highlight the work of talented scholars at the beginning of their careers. The OSL Award comes with prize money of € 250,-

Call for Proposals: Contribute to the OSL programme

Ideas

Deadline: December 1, 2016
We encourage all OSL staff members (i.e. OSL members with an appointment at a Dutch university) to contribute their ideas, research interests and expertise to the OSL programme. OSL can offer you an opportunity to organise a workshop or seminar about topics relating to your own research for highly motivated RMA students.

Page 1 of 6123456Next